Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 1: Hôn Lễ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 2: Lạc Đường 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 3: Đáng Thương 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 4: Độc Nhất Là Lòng Dạ Phụ Nữ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 5: Hết Giận 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 6: Ngũ Ca 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 7: Tà Thuật 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 8: Đáng Đánh Đòn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 9: Tiểu Lão Bà 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 10: Trêu Đùa 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 11: Gian Tình 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 12: Cổ Trùng 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 13: Nhạc Gia Nhân 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 14: Nhìn Thấu 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 15: Thu Đồ Đệ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 16: Chờ Mong 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 17: Tiến Cung 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 18: Bảo Hộ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 19: Cung Yến 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 20: Lời Ly Biệt 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 21: Tức Giận 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 22: Không Được Tự Nhiên 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 23: Bị Thương 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 24: Tâm Sự 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 25: Lo Lắng 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 26: Biện Luận 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 27: Bản Sắc 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 28: Giáo Huấn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 29: Vui Vẻ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 30: Khích Lệ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 31 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 32: Hoa Trì 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 33: Hứa Hẹn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 34: Thu Nhận Đồ Đệ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 35 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 36: Động Tâm 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 37: Về Nhà 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 38: Thẳng Thắn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 39: Vui Đùa Ầm Ĩ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 40: Sắc Tâm Sắc Đảm 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 41: Chương 41 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 42 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 43: Trên Đường 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 44: Ngọc Lâm Đại Sư 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 45: Kim Điêu 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 46: Kê Minh Cẩu Đạo 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 47: Rung Động 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 48: Thoả Mãn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 49: Vu Giáo 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 50: Ôn Nhu – Bản Sắc 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 51: Tính Kế 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 52: Ghen Tị 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 53: Sấm Khuê – Chữa Bệnh Từ Thiện 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 54: Hảo Thanh Danh 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 55: Thu Hoạch (1) 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 56: Thu Hoạch (2) 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 57: Trêu Chọc 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 57: Lấy Lòng 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 58: Cung Loạn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 59: Của Ngươi, Của Ta 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 60: Thông Tin, Phu Thê 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 61: Rời Đi – Khẽ Hôn 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 62: Chữa Bệnh Từ Thiện – Tưởng Niệm 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 63: Thiếu Niên Tướng Quân – Đêm Tham 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 64: Quen Biết – Việc Vui 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 65: Đại Ca – Bị Thương 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 66: Mặt Lạnh Vui Cười – Lời Nói Dối Của Vương Gia 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 67: Sờ Chân – Chân Tướng (Thương Trở Về) 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 68: Luyến Ái – Trung Thành 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 69: Nữ Trung Trượng Phu – Nam Trung Nương Tử 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 70: Chương 70.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 71: Thần Khúc – Tất Niên 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 72: Hôn – Đối Thủ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 73: Nam Tính Uy Phong – Nói Lời Từ Biệt 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 74: Hôn Sâu – Đặc Biệt 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 75: Phong Gia Tề Tụ – Sát Khí 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 76: Thủ Đoạn – Nữ Nhân Trong Lúc Đó’ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 77: Mặt Trẻ Con – So Chiêu’ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 78: Nhẫn Sắc – Khai Trương’ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 79: Làm Thơ Đặc Sắc 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 80: Kỳ Phùng Địch Thủ 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 81: Chương 81.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 82: Chương 82.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 83: Chương 82.2: Phát Uy Trên Triều. 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 84: Chương 83.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 85: Chương 83.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 86: Chương 84.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 87: Chương 84.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 88: Chương 84.3 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 89: Chương 85.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 90: Chương 85.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 91: Chương 86.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 92: Chương 86.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 93: Chương 87.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 94: Chương 87.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 95: Chương 88 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 96: Chương 88.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 97: Chương 89.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 98: Chương 89.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 99: Chương 90 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 100: Hầm Cầu Đầy Phân! 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 101: Chương 92 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 102: Chương 93 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 103: Chương 94 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 104: Chương 94.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 105: Chương 94.3 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 106: Chương 95 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 107: Chương 95.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 108: Chương 96.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 109: Chương 96.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 110: Chương 97 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 111: Chương 98.1 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 112: Chương 98.2 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 113: Chương 98.3 07/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 114: Chương 98.4 09/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 115: Chương 98.5 10/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 116: Chương 99.1 12/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 117: Chương 99.2 12/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 118: Chương 99.3 13/12/2017
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi Chương 119: Chương 99.4 16/12/2017

Comments