Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Author(s):

BẢN LẬT TỬ

Type:

Status:

Ongoing

View:

23

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Mạc Trăn xuất đạo từ năm 16 tuổi, liên quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tiến đến giai vị ảnh đế. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ bại trên tay một nữ quỷ. Hơn nữa nữ quỷ còn mặt dày mày dạn ở nhà của anh không đi đâu hết!

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 1: Trăn Tử 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 2: Sadako 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 3: Tên 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 4: Dáng người 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 5: Cảnh hôn 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 6: Pudding 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 7: Antifan 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 8: Có quỷ 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 10: Khoảng cách 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 9: Nấu ăn 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 11: Thần côn 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 12: Sinh nhật 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 13: Thiên vương 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 14: Bát quái 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 15: Chương 15. Công ty 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 16: Thần tượng 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 17: Bị nhốt 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 18: Bắt quỷ 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 19: Ba vòng 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 20: Diễm ngộ 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 21: Bám vào người 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 22: Ghen 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 23: Bạn thân 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 24: Mất tích 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 25: Phá án 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 26: Bạn bè 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 27: Cờ thưởng 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 28: Sảng khoái 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 29: Thân phận 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 30: Mất ngủ 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 31: Sư phụ 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 32: Đào hoa 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 33: Du lịch 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 34: Chương 34 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 35: Chương 35 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 36: Chương 36 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 37: Chương 37 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 38: Chương 38 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 39: Chương 39 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 40: Chương 40 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 41: Chương 41 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 42: Chương 42 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 43: Chương 43 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 44: Chương 44 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 45: Chương 45 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 46: Chương 46 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 47: Chương 47 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 48: Chương 48 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 49: Chương 49 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 50: Chương 50 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 51: Chương 51 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 52: Chương 52 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 53: Chương 53 07/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 54: Chương 54 09/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 55: Chương 55 11/12/2017
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Chương 56: Chương 56 15/12/2017

Comments