Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Author(s):

Một Hạt Cơm

Type:

Status:

Ongoing

View:

6

Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Một ngày kia lại phát hiện ra bản thân mình là vị thần của thế giới này.Trước khi kết hôn một tháng, ngay trong "Cuộc hành trình Hy Lạp từ giã độc thân", tôi đã phát hiện ra mình có một cái tên Hera. Tôi là một phụ nữ có chồng, tên là Zeus.Thật là hiện thực vô cùng tuyệt vọng.

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1 29/11/2017
Chương 2 29/11/2017
Chương 3 29/11/2017
Chương 4 29/11/2017
Chương 5 29/11/2017
Chương 6 29/11/2017
Chương 7 29/11/2017
Chương 8 29/11/2017
Chương 9 29/11/2017
Chương 10 29/11/2017
Chương 11 29/11/2017
Chương 12 29/11/2017
Chương 13 29/11/2017
Chương 14 29/11/2017
Chương 15 29/11/2017
Chương 16 29/11/2017
Chương 17 29/11/2017
Chương 18 29/11/2017
Chương 19 29/11/2017
Chương 20 29/11/2017
Chương 21 29/11/2017
Chương 22 29/11/2017
Chương 23 29/11/2017
Chương 24 29/11/2017
Chương 25 29/11/2017
Chương 26 29/11/2017
Chương 27 29/11/2017
Chương 28 29/11/2017
Chương 29 29/11/2017

Comments