Đạo Tình

Author(s):

Chu Ngọc

Type:

Status:

Ongoing

View:

44

Đạo Tình

Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn. Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay. Là tình, là yêu, là đau, hay là hận...tất cả đều không rõ ràng.

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1 30/11/2017
Chương 2 30/11/2017
Chương 3 30/11/2017
Chương 4 30/11/2017
Chương 5 30/11/2017
Chương 6 30/11/2017
Chương 7 30/11/2017
Chương 8 30/11/2017
Chương 9 30/11/2017
Chương 10 30/11/2017
Chương 11 30/11/2017
Chương 12 30/11/2017
Chương 13 30/11/2017
Chương 14 30/11/2017
Chương 15 30/11/2017
Chương 16 30/11/2017
Chương 17 30/11/2017
Chương 18 30/11/2017
Chương 19 30/11/2017
Chương 20 30/11/2017
Chương 21 30/11/2017
Chương 22 30/11/2017
Chương 23 30/11/2017
Chương 24 30/11/2017
Chương 25 30/11/2017
Chương 26 30/11/2017
Chương 27 30/11/2017
Chương 28 30/11/2017
Chương 29 30/11/2017
Chương 30 30/11/2017
Chương 31 30/11/2017
Chương 32 30/11/2017
Chương 33 30/11/2017
Chương 34 30/11/2017
Chương 35 30/11/2017
Chương 36 30/11/2017
Chương 37 30/11/2017
Chương 38 30/11/2017
Chương 39 30/11/2017
Chương 40 30/11/2017
Chương 41 30/11/2017
Chương 42 30/11/2017
Chương 43 30/11/2017
Chương 44 30/11/2017
Chương 45 30/11/2017
Chương 46 30/11/2017
Chương 47 30/11/2017
Chương 48 30/11/2017
Chương 49 30/11/2017
Chương 50 30/11/2017
Chương 51 30/11/2017
Chương 52 30/11/2017
Chương 53 30/11/2017
Chương 54 30/11/2017
Chương 55 30/11/2017
Chương 56 30/11/2017
Chương 57 30/11/2017
Chương 58 30/11/2017
Chương 59 30/11/2017
Chương 60 30/11/2017
Chương 61 30/11/2017
Chương 62 30/11/2017
Chương 63 30/11/2017
Chương 64 30/11/2017
Chương 65 30/11/2017
Chương 66 30/11/2017
Chương 67 30/11/2017
Chương 68 30/11/2017
Chương 69 30/11/2017
Chương 70 30/11/2017
Chương 71 30/11/2017
Chương 72 30/11/2017
Chương 73 30/11/2017
Chương 74 30/11/2017
Chương 75 30/11/2017
Chương 76 30/11/2017
Chương 77 30/11/2017
Chương 78 30/11/2017
Chương 79 30/11/2017
Chương 80 30/11/2017
Chương 81 30/11/2017
Chương 82 30/11/2017
Chương 83 30/11/2017
Chương 84 30/11/2017
Chương 85 30/11/2017
Chương 86 30/11/2017
Chương 87 30/11/2017
Chương 88 30/11/2017
Chương 89 30/11/2017
Chương 90 30/11/2017
Chương 91 30/11/2017
Chương 92 30/11/2017
Chương 94 30/11/2017
Chương 95 30/11/2017
Chương 96 30/11/2017
Chương 97 30/11/2017
Chương 98 30/11/2017
Chương 99 30/11/2017
Chương 100 30/11/2017
Chương 100 .1 30/11/2017
Chương 101 30/11/2017
Chương 102 30/11/2017
Chương 103 30/11/2017
Chương 104 30/11/2017
Chương 105 30/11/2017
Chương 106 30/11/2017
Chương 107 30/11/2017
Chương 108 30/11/2017
Chương 109 30/11/2017
Chương 110 30/11/2017
Chương 111 30/11/2017
Chương 112 30/11/2017
Chương 113 30/11/2017
Chương 114 30/11/2017
Chương 115 30/11/2017
Chương 116 30/11/2017
Chương 117 30/11/2017
Chương 118 the end 30/11/2017
Chương Ngoại Truyện 2 30/11/2017
Chương Ngoại Truyện 3 30/11/2017
Chương Ngoại Truyện 4 30/11/2017
Chương Ngoại Truyện 5 30/11/2017
Chương Ngoại Truyện 30/11/2017

Comments