Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Author(s):

Ân Tầm

Type:

Status:

Complete

View:

42

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Hắn là tổng giám đốc của Lãnh Thị. Lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài là những miêu tả xác thực về con người hắn. Tưởng chừng tất cả sẽ phải run sợ trước “ám khí” hắn tỏa ra khi hắn trở thành lão đại một tay che trời của tổ chức Mafia, chẳng khác nào Diêm Vương cầm sổ phán xét số mạng kẻ khác.Cuộc đời hắn từ trầm uất, tẻ nhạt trở nên đa mùi vị khi tình cờ đấu khẩu cùng cô gái trong bar. Cô gái say mèm tự đấu giá chính mình. Ấy vậy mà hắn chỉ tung một đô để mua đêm đầu tiên của cô. Sau khi nếm trải một đêm không ngủ ấy, hắn ngạc nhiên khi tình cờ gặp lại cô với hình ảnh một nữ đặc công xinh đẹp của tổ chức Baby – M.Đương nhiên thân phận cô thay đổi đến chóng mặt như vậy cũng khiến hắn khó đoán cô là người như thế nào. Cho đến khi cô ngang nhiên cướp đi con chíp công nghệ đỉnh cao mà vẫn ra sức quyến rũ hắn. Hắn thầm nghĩ, chắc hẳn cô phải chán sống mới dám đối đầu với kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như hắn.

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1 30/11/2017
Chương 2 30/11/2017
Chương 3 30/11/2017
Chương 4 30/11/2017
Chương 5 30/11/2017
Chương 6 30/11/2017
Chương 7 30/11/2017
Chương 8 30/11/2017
Chương 9 30/11/2017
Chương 10 30/11/2017
Chương 11 30/11/2017
Chương 12 30/11/2017
Chương 13 30/11/2017
Chương 14 30/11/2017
Chương 15 30/11/2017
Chương 16 30/11/2017
Chương 17 30/11/2017
Chương 18 30/11/2017
Chương 19 30/11/2017
Chương 20 30/11/2017
Chương 21 30/11/2017
Chương 22 30/11/2017
Chương 23 30/11/2017
Chương 24 30/11/2017
Chương 25 30/11/2017
Chương 26 30/11/2017
Chương 27 30/11/2017
Chương 28 30/11/2017
Chương 29 30/11/2017
Chương 30 30/11/2017
Chương 31 30/11/2017
Chương 32 30/11/2017
Chương 33 30/11/2017
Chương 34 30/11/2017
Chương 35 30/11/2017
Chương 36 30/11/2017
Chương 37 30/11/2017
Chương 38 30/11/2017
Chương 39 30/11/2017
Chương 40 30/11/2017
Chương 41 30/11/2017
Chương 42 30/11/2017
Chương 43 30/11/2017
Chương 44 30/11/2017
Chương 45 30/11/2017
Chương 46 30/11/2017
Chương 47 30/11/2017
Chương 48 30/11/2017
Chương 49 30/11/2017
Chương 50 30/11/2017
Chương 51 30/11/2017
Chương 52 30/11/2017
Chương 53 30/11/2017
Chương 54 30/11/2017
Chương 55 30/11/2017
Chương 56 30/11/2017
Chương 57 30/11/2017
Chương 58 30/11/2017
Chương 59 30/11/2017
Chương 60 30/11/2017
Chương 61 30/11/2017
Chương 62 30/11/2017
Chương 63 30/11/2017
Chương 64 30/11/2017
Chương 65 30/11/2017
Chương 66 30/11/2017
Chương 67 30/11/2017
Chương 68 30/11/2017
Chương 69 30/11/2017
Chương 70 30/11/2017
Chương 71 30/11/2017
Chương 72 30/11/2017
Chương 73 30/11/2017
Chương 74 30/11/2017
Chương 75 30/11/2017
Chương 76 30/11/2017
Chương 77 30/11/2017
Chương 78 30/11/2017
Chương 79 30/11/2017
Chương 80 30/11/2017
Chương 81 30/11/2017
Chương 82 30/11/2017
Chương 83 30/11/2017
Chương 84 30/11/2017
Chương 85 30/11/2017
Chương 86 30/11/2017
Chương 87 30/11/2017
Chương 88 30/11/2017
Chương 89 30/11/2017
Chương 90 30/11/2017
Chương 91 30/11/2017
Chương 92 30/11/2017
Chương 93 30/11/2017
Chương 94 30/11/2017
Chương 95 30/11/2017
Chương 96 30/11/2017
Chương 97 30/11/2017
Chương 98 30/11/2017
Chương 99 30/11/2017
Chương 100 30/11/2017
Chương 101 30/11/2017
Chương 102 30/11/2017
Chương 103 30/11/2017
Chương 104 30/11/2017
Chương 105 30/11/2017
Chương 106 30/11/2017
Chương 107 30/11/2017
Chương 108 30/11/2017
Chương 109 30/11/2017
Chương 110 30/11/2017
Chương 111 30/11/2017
Chương 112 30/11/2017
Chương 113 30/11/2017
Chương 114 30/11/2017
Chương 115 30/11/2017
Chương 116 30/11/2017
Chương 117 30/11/2017
Chương 118 30/11/2017
Chương 119 30/11/2017
Chương 120 30/11/2017
Chương 121 30/11/2017
Chương 122 30/11/2017
Chương 123 30/11/2017
Chương 124 30/11/2017
Chương 125 30/11/2017
Chương 126 30/11/2017
Chương 127 30/11/2017
Chương 128 30/11/2017
Chương 129 30/11/2017
Chương 130 30/11/2017
Chương 131 30/11/2017
Chương 132 30/11/2017
Chương 133 30/11/2017
Chương 134 30/11/2017
Chương 135 30/11/2017
Chương 136 30/11/2017
Chương 137 30/11/2017
Chương 138 30/11/2017
Chương 139 30/11/2017
Chương 140 30/11/2017
Chương 141 30/11/2017
Chương 142 30/11/2017
Chương 143 30/11/2017
Chương 144 30/11/2017
Chương 145 30/11/2017
Chương 146 30/11/2017
Chương 147 30/11/2017
Chương 148 30/11/2017
Chương 149 30/11/2017
Chương 150 30/11/2017
Chương 151 30/11/2017
Chương 152 30/11/2017
Chương 153 30/11/2017
Chương 154 30/11/2017
Chương 155 30/11/2017
Chương 156 30/11/2017
Chương 157 30/11/2017
Chương 158 30/11/2017
Chương 159 30/11/2017
Chương 160 30/11/2017
Chương 161 30/11/2017
Chương 162 30/11/2017
Chương 163 30/11/2017
Chương 164 30/11/2017
Chương 165 30/11/2017
Chương 166 30/11/2017
Chương 167 30/11/2017
Chương 168 30/11/2017
Chương 169 30/11/2017
Chương 170 30/11/2017
Chương 171 30/11/2017
Chương 172 30/11/2017
Chương 173 30/11/2017
Chương 174 30/11/2017
Chương 175 30/11/2017
Chương 176 30/11/2017
Chương 177 30/11/2017
Chương 178 30/11/2017
Chương 179 30/11/2017
Chương 180 30/11/2017
Chương 181 30/11/2017
Chương 182 30/11/2017
Chương 183 30/11/2017
Chương 184 30/11/2017
Chương 185 30/11/2017
Chương 186 30/11/2017
Chương 187 30/11/2017
Chương 188 30/11/2017
Chương 189 30/11/2017
Chương 190 30/11/2017
Chương 191 30/11/2017
Chương 192 30/11/2017
Chương 193 30/11/2017
Chương 194 30/11/2017
Chương 195 30/11/2017
Chương 196 30/11/2017
Chương 197 30/11/2017
Chương 198 30/11/2017
Chương 199 30/11/2017
Chương 200 30/11/2017
Chương 201 30/11/2017
Chương 202 30/11/2017
Chương 203 30/11/2017
Chương 204 30/11/2017
Chương 205 30/11/2017
Chương 206 30/11/2017
Chương 207 30/11/2017
Chương 208 30/11/2017
Chương 209 30/11/2017
Chương 210 30/11/2017
Chương 211 30/11/2017
Chương 212 30/11/2017
Chương 213 30/11/2017
Chương 214 30/11/2017
Chương 215 30/11/2017
Chương 216 30/11/2017
Chương 217 30/11/2017
Chương 218 30/11/2017
Chương 219 30/11/2017
Chương 220 30/11/2017
Chương 221 30/11/2017
Chương 222 30/11/2017
Chương 223 30/11/2017
Chương 224 30/11/2017
Chương 225 30/11/2017
Chương 226 30/11/2017
Chương 227 30/11/2017
Chương 228 30/11/2017
Chương 229 30/11/2017
Chương 230 30/11/2017
Chương 231 30/11/2017
Chương 232 30/11/2017
Chương 233 30/11/2017
Chương 234 30/11/2017
Chương 235 30/11/2017
Chương 236 30/11/2017
Chương 237 30/11/2017
Chương 238 30/11/2017
Chương 239 30/11/2017
Chương 240 30/11/2017
Chương 241 30/11/2017
Chương 242 30/11/2017

Comments