Kế Thê

Author(s):

Hồ Thiên Bát Nguyệt

Type:

Status:

Ongoing

View:

55

Kế Thê

Thường Nhuận Chi tỉnh lại, đập vào mắt cô là khung cảnh cổ đại. Cô như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Những người này là ai? Cổ nhân sao?Vì cái gì mà cô thấy khung cảnh vô cùng xa lạ này lại nhen nhóm một sự thân thuộc như vậy?Khi cô vẫn chưa kịp hiểu gì thì một phần trí nhớ ùa vào óc cô khiến cô đau đớn mà ngất lịm.

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1-1: Chính thê (1) 29/11/2017
Chương 1-2: Chính thê (2) 29/11/2017
Chương 2: Hiếu tử 29/11/2017
Chương 3: Hầu phủ 29/11/2017
Chương 4: Hòa ly 29/11/2017
Chương 5: Phụ mẫu 29/11/2017
Chương 6: Giao phong 29/11/2017
Chương 7: Ba ngày 29/11/2017
Chương 8: Người lạ 29/11/2017
Chương 9: Thành 29/11/2017
Chương 10: Bà tức 29/11/2017
Chương 11: Chuyển 29/11/2017
Chương 12: Bà cháu 29/11/2017
Chương 13: Cửu hoàng tử 29/11/2017
Chương 14: Tiên Ti 29/11/2017
Chương 15: Biện Luận 29/11/2017
Chương 16: Vương Phủ 29/11/2017
Chương 17: Hướng Cục 29/11/2017
Chương 18: Đánh Tiếng 29/11/2017
Chương 19: Thân Phận 29/11/2017
Chương 20: Cung Yến 29/11/2017
Chương 21: Gió Lùa 29/11/2017
Chương 22: Tính Kế 29/11/2017
Chương 23: Gặp 29/11/2017
Chương 24: Mới Quen 29/11/2017
Chương 25: Sự Tình 29/11/2017
Chương 26: Nữ Quan 29/11/2017
Chương 27: Vào Phủ 29/11/2017
Chương 28: Thiếp Thất 29/11/2017
Chương 29: Công Bố 29/11/2017
Chương 30: Người Cũ 29/11/2017
Chương 31: Tâm Tư Đưa Đẩy 29/11/2017
Chương 32: Gặp Lại 29/11/2017
Chương 33: Bữa Ăn 29/11/2017
Chương 34: Ân Cần 29/11/2017
Chương 35: Bái Kiến 29/11/2017
Chương 36: Thiện Tài 29/11/2017
Chương 37: Yết Miêu 29/11/2017
Chương 38: Bằng Hữu 29/11/2017
Chương 39: Tình Cảm 29/11/2017
Chương 40: Nói Toạc 29/11/2017
Chương 41: Phân Tích 29/11/2017
Chương 42: Không Cam Lòng 29/11/2017
Chương 43: Mẫu Thân 29/11/2017
Chương 44: Tam Giác 29/11/2017
Chương 45: Ẩn Ưu 29/11/2017
Chương 46: Thụy Vương 29/11/2017
Chương 47: Đoán 29/11/2017
Chương 48: Kích Tướng 29/11/2017
Chương 49: Nội Đấu 29/11/2017
Chương 50: Khuyên Giới 29/11/2017
Chương 51: Chặn Đường 29/11/2017
Chương 52: Xé Rách 29/11/2017
Chương 53: Nói Rõ Chỗ Yếu 29/11/2017
Chương 54: Phương Gia 29/11/2017
Chương 55: Thần Cách 29/11/2017
Chương 56: Lời Đồn Đãi 29/11/2017
Chương 57: Nghi Hương 29/11/2017
Chương 58: Ngửi Hương 29/11/2017
Chương 59: Sương Mù 29/11/2017
Chương 60: Suy Đoán 29/11/2017
Chương 61: Kim Thưởng 29/11/2017
Chương 62: Bình Tĩnh 29/11/2017
Chương 63: Đê Vỡ 29/11/2017
Chương 64: Ưu Dân 29/11/2017
Chương 65: Thư 29/11/2017
Chương 66: Từ Quan 29/11/2017
Chương 67: Bằng Chứng 29/11/2017
Chương 68: Tới Tiện 29/11/2017
Chương 69: Mưu Hôn 29/11/2017
Chương 70: Nan Đề 29/11/2017
Chương 71: Trận Đánh Ác Liệt 29/11/2017
Chương 72: Đi Qua 29/11/2017
Chương 73: Ước Gặp 29/11/2017
Chương 74: Mời Hôn 29/11/2017
Chương 75: Uy Hiếp 29/11/2017
Chương 76: Đế Phi 29/11/2017
Chương 77: Chỉ Hôn 29/11/2017
Chương 78: Đăng Môn 29/11/2017
Chương 79: Tỷ Khống 29/11/2017
Chương 80: Làm Khó Dễ 29/11/2017
Chương 81: Chuyện Xấu 29/11/2017
Chương 82: Đích Mẫu 29/11/2017
Chương 83: Thôn Trang 29/11/2017
Chương 84: Phu Thê 29/11/2017
Chương 85: Mặt Sắt 29/11/2017
Chương 86: Thu Quá 29/11/2017
Chương 87: Chủ Nghèo 29/11/2017
Chương 88: Thông Phòng 29/11/2017
Chương 89: Minh Quang 29/11/2017
Chương 90: Ngây Thơ 29/11/2017
Chương 91: Khách Tới 29/11/2017
Chương 92: Ấm Lòng 29/11/2017
Chương 93: Con Nối Dòng 29/11/2017
Chương 94: Của Hồi Môn 29/11/2017
Chương 95: Gió Nổi Lên 29/11/2017
Chương 96: Phân Đình 29/11/2017
Chương 97: Kháng Lễ 29/11/2017
Chương 98: Nói Chuyện 29/11/2017
Chương 99: Lãnh Đợi 29/11/2017
Chương 100: Say Không Còn Biết Gì 29/11/2017
Chương 101: Báo Ứng 29/11/2017
Chương 102: Khúc Nhạc Dạo 29/11/2017
Chương 103: Sơ Ngũ 29/11/2017
Chương 104: Thứ Nữ 29/11/2017
Chương 105: Hôn Tịch 29/11/2017
Chương 106: Đại Hôn (Một) 29/11/2017
Chương 107: Đại Hôn (Nhị) 29/11/2017
Chương 108: Đại Hôn (Tam) 29/11/2017
Chương 109: Hoa Chúc 29/11/2017
Chương 110: Vẽ Lông Mày 29/11/2017
Chương 111: Nhu Tình 29/11/2017
Chương 112: Gặp Người 29/11/2017
Chương 113: Mặt Rồng 29/11/2017
Chương 114: Chống Đẩy 29/11/2017
Chương 115: Thụ Ngư 29/11/2017
Chương 116: Lại Mặt 29/11/2017
Chương 117: Biến Cố 29/11/2017
Chương 118: Luyến Trung 29/11/2017
Chương 119: Thư Trong Đêm 29/11/2017
Chương 120: Tú Bình 29/11/2017
Chương 121: Tân Trúc 29/11/2017
Chương 122: Nhẫn Nhục 29/11/2017
Chương 123: Trâm Cài Tóc 29/11/2017
Chương 124: Chưa Về 29/11/2017
Chương 125: Hoa Phòng 29/11/2017
Chương 126: Ba Câu Chuyện 29/11/2017
Chương 127: Bi Tai 29/11/2017
Chương 128: Chương 128 29/11/2017
Chương 129: Rơi Xuống 29/11/2017
Chương 130: Ban Thưởng Đồ Ăn 29/11/2017
Chương 131: Tấn Vị 29/11/2017
Chương 132: Sinh Thần 29/11/2017
Chương 133: Dâng Tặng Lễ Vật 29/11/2017
Chương 134: Yên Tâm 29/11/2017
Chương 135: Quân Cờ 29/11/2017
Chương 136: Trước Tình 29/11/2017
Chương 137: Bạo Loạn 29/11/2017
Chương 138: Thâm Tra 29/11/2017
Chương 139: Tội Liên 29/11/2017
Chương 140: Biện Pháp 29/11/2017
Chương 141: Nhân Tâm 29/11/2017
Chương 142: Khai Triều 29/11/2017
Chương 143: Đình Biện Luận 29/11/2017
Chương 144: Bắn Ngược 29/11/2017
Chương 145: Trấn An 29/11/2017
Chương 146: Tâm Tật 29/11/2017
Chương 147: Xa Nhà 29/11/2017
Chương 148: Liền Hỉ 29/11/2017
Chương 150: Tổ Phụ 29/11/2017
Chương 151: Trưởng Tôn 29/11/2017
Chương 152: Gởi Thư 29/11/2017
Chương 153: Hồi Phủ 29/11/2017
Chương 154: Chương 154 29/11/2017
Chương 155: Tư Sinh 29/11/2017
Chương 156: Lấy Lòng 29/11/2017
Chương 157: Tâm Nhãn 29/11/2017
Chương 158: Cảm Tình 29/11/2017
Chương 159: Thành Thực 29/11/2017
Chương 160: Ghê Tởm 29/11/2017
Chương 161: Vằn Thắn 29/11/2017
Chương 162: Ai Ngốc 29/11/2017
Chương 163: Oai Ngấy 29/11/2017
Chương 164: Chuộc Thân 29/11/2017
Chương 165: Trả Giá 29/11/2017
Chương 166: Mỹ Nhân 29/11/2017
Chương 167: Vào Phủ 29/11/2017
Chương 168: Dã Tâm 29/11/2017
Chương 169: Đuổi 29/11/2017
Chương 170: Chủ Ý 29/11/2017
Chương 171: Tái Hôn 29/11/2017
Chương 172: Chương 172 29/11/2017
Chương 173: Kinh Chứng 29/11/2017
Chương 174: Điển Cố 29/11/2017
Chương 175: Nội Tuệ 29/11/2017
Chương 176: Hội Chùa 29/11/2017
Chương 177: Án Mạng 29/11/2017
Chương 178: Tiểu Quan 29/11/2017
Chương 179: Xấu Xa 29/11/2017
Chương 180: Khuyên Giải An Ủi 29/11/2017
Chương 181: Thể Mập 29/11/2017
Chương 182: Vô Lại 29/11/2017
Chương 183: Mã Tràng 29/11/2017
Chương 184: Vương Phi 29/11/2017
Chương 185: Thiếu Ngải 29/11/2017
Chương 186: Làm Nô 29/11/2017
Chương 187: Bí Mật 29/11/2017
Chương 188: Khiêu Khích 29/11/2017
Chương 189: Thuận Thế 29/11/2017
Chương 190: Hậu Quả 29/11/2017
Chương 191: Ghen Tị 29/11/2017
Chương 192: Đường Ra 29/11/2017
Chương 193: Mê 29/11/2017
Chương 194: Đường Ra 29/11/2017
Chương 195: Bè 29/11/2017
Chương 196: Hắc Oa 29/11/2017
Chương 197: Minh Tranh 29/11/2017
Chương 198: Ám Đấu 29/11/2017
Chương 199: Trở Mặt 29/11/2017
Chương 200: Tiệc Cưới 29/11/2017
Chương 201: Tự Làm 29/11/2017
Chương 202: Nhắc Lại 29/11/2017
Chương 203: Tướng Quân 29/11/2017
Chương 204: Đính Hôn 29/11/2017
Chương 205: Gánh Hát 29/11/2017
Chương 206: Vương Phi 29/11/2017
Chương 207: Nha Hoàn 29/11/2017
Chương 208: Bằng Hữu 29/11/2017
Chương 209: Kỳ Thi Mùa Xuân 29/11/2017
Chương 210: Khai Hí 29/11/2017
Chương 211: Tây Hành 29/11/2017
Chương 212: Họa Thủy 29/11/2017
Chương 213: Đông Dẫn 29/11/2017
Chương 214: Phân Tích 29/11/2017
Chương 215: Phát Khó 29/11/2017
Chương 216: Làm Khách 29/11/2017
Chương 217: Thân Tín 29/11/2017
Chương 218: Đừng Sợ 29/11/2017
Chương 219: Trắc Phi 29/11/2017
Chương 220: Phi Oán 29/11/2017
Chương 221: Cự Tuyệt 29/11/2017
Chương 222: Một Tháng 29/11/2017
Chương 223: Án Minh 29/11/2017
Chương 224: Công Chúa 29/11/2017
Chương 225: Thế Tội 29/11/2017
Chương 226: Áp Nâng 29/11/2017
Chương 227: Chương 227 29/11/2017
Chương 228: Đông Lâm 29/11/2017
Chương 229: Sinh Con 29/11/2017
Chương 230: Tỷ Muội 29/11/2017
Chương 231: Đánh Người 29/11/2017
Chương 232: Gió Đến 29/11/2017
Chương 233: Chọn Người 29/11/2017
Chương 234: Kỳ Ngộ 29/11/2017
Chương 235: Nhược Điểm 29/11/2017
Chương 236: Chiến Sự 29/11/2017
Chương 237: Lòng Nghi Ngờ 29/11/2017
Chương 238: Kéo 29/11/2017
Chương 239: Người Mới 29/11/2017
Chương 240: Nảy Sinh 29/11/2017
Chương 241: Binh Quyền 29/11/2017
Chương 242: Độn Đao 29/11/2017
Chương 243: Nhân Tâm 29/11/2017
Chương 244: Bố Cục 29/11/2017
Chương 245: Mãnh Dược 29/11/2017
Chương 246: Vạch Trần 29/11/2017
Chương 247: Bí Tân 29/11/2017
Chương 248: Thẳng Thắn Thành Khẩn 29/11/2017
Chương 249: Chương 249 29/11/2017
Chương 250: Báo Ân 29/11/2017
Chương 251: Ra Bài 29/11/2017
Chương 252: Xử Phạt 29/11/2017
Chương 253: Lựa Chọn 29/11/2017
Chương 254: Một Năm 29/11/2017
Chương 255: Hoàng Quyền 29/11/2017
Chương 256: Điềm Xấu 29/11/2017
Chương 257: Vô Đề 29/11/2017
Chương 258: Vây Phủ 29/11/2017
Chương 259: Bất Kính 29/11/2017
Chương 260: Giam Cầm 29/11/2017
Chương 261: Cộng Khổ 29/11/2017
Chương 262: Cùng Cược 29/11/2017
Chương 263: Trung Phó 29/11/2017
Chương 264: Một Viện 29/11/2017
Chương 265: Tự Cấp 29/11/2017
Chương 266: Chương 266 29/11/2017
Chương 267: Tính Trẻ Con 29/11/2017
Chương 268: Thái Độ 29/11/2017
Chương 269: Chương 269 29/11/2017
Chương 270: Vấn An 29/11/2017
Chương 271: Người Đứng Đầu Hàng 29/11/2017
Chương 272: Lịch Lãm 29/11/2017
Chương 273: Yến Bắc 29/11/2017
Chương 274: Ái Tử 29/11/2017
Chương 275: Trà Lạnh 29/11/2017
Chương 275: Trà Lạnh 29/11/2017
Chương 276: Niên Quan 29/11/2017
Chương 277: Ái Tài 29/11/2017
Chương 278: Lông Chim 29/11/2017
Chương 279: Điên Rồi 29/11/2017
Chương 280: Khó Xử 29/11/2017
Chương 281: Núi Cao 29/11/2017
Chương 282: Ám Sát 29/11/2017
Chương 283: Tài Người 29/11/2017
Chương 284: Chương 284 29/11/2017
Chương 285: Cấp Báo 29/11/2017
Chương 286: Chương 286 29/11/2017
Chương 287: Thanh Quân 29/11/2017
Chương 288: Hy Sinh 29/11/2017
Chương 289: Trọng Tình 29/11/2017
Chương 290: Chương 290 29/11/2017
Chương 291: Chương 291 29/11/2017
Chương 292: Chương 292 29/11/2017
Chương 293: Quỵt Nợ 29/11/2017
Chương 294: Cấp Doanh 29/11/2017
Chương 295: Canh Lửa 29/11/2017
Chương 296: Chương 296 29/11/2017
Chương 297: Chữ “Thận” 29/11/2017
Chương 298: Chương 298 29/11/2017
Chương 299: Địa Chấn 29/11/2017
Chương 300: Thiện Hậu 29/11/2017
Chương 301: Khảo Nghiệm 29/11/2017
Chương 302: Tế Thiên 29/11/2017
Chương 303: Nhà Cũ 29/11/2017
Chương 304: Bà Tức 29/11/2017
Chương 305: Tổ Tôn 29/11/2017
Chương 306: Ánh Trăng 29/11/2017
Chương 307: Dạy Con 29/11/2017
Chương 308: Nhà Mẹ Đẻ 29/11/2017

Comments