Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Author(s):

Tô Dật Huyền

Type:

Status:

Ongoing

View:

19

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Quyển 1 – Chương 1: Truy đuổi sinh tử 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 2: Có mắt không tròng 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 3: Phủ nha Kinh Triệu Doãn 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 4: Xác chết vùng dậy trên công đường 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 5: Trùng sinh ở dị thế 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 6: Làm người ta táp lưỡi 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 7: Khẩu dụ của thánh thượng 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 8: Trèo tường ra phủ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 9: Quẻ quẻ không cho 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 10: Tuyệt vị thiên hạ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 11: Ra tiền ra mệnh 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 12: Nàng ở đâu 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 13: Đối chọi gay gắt 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 14: Long tâm đại duyệt 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 15: Giống tây dương 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 16: Chuẩn bị thọ lễ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 17: Giai điệu thần bí 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 18: Đúng là đồng hương? 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 19: Không khí quỷ dị 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 20: Chết kiểu này không hay ho 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 21: Trò chơi mạo hiểm 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 22: Thái tử cứu mỹ nhân 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 23: Nằm cũng trúng đạn 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 24: Lại bị hố 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 25: Phúc hắc vương gia 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 26: Thứ không thể cầm 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 27: Không cần chạy thoát 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 28: Tắm rửa tao khuy 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 29: Lần đầu làm tặc 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 30: Làm mướn không công 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 31: Tuyệt đối là thụ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 32: Tư thế ái muội 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 33: Không khí hòa hợp 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 34: Con đường phát tài 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 35: Hợp tác vui vẻ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 36: Gừng, lão lạt 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 37: Đúng là sắc cẩu 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 38: Bị nắm bao 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 39: Hắc y sát thủ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 40: Anh hùng cứu mỹ nhân 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 41: Thảm án cả nhà 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 42: Chỉ cần bạc 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 43: Chó của ta đâu 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 44: Hơi quá đáng 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 45: Nhẫn quái dị 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 46: Chờ cho ta 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 47: Thợ trát tường 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 48: Dục cầu bất mãn 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 49: Ngươi làm sao vậy? 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 50: Bưng tới xem 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 51: Ôm cây đợi thỏ 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 52: Nàng phải chết 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 53: Lôi đài chọn rể 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 54: Ai gian lận 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 55: Huynh đệ chạy mau 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 56: Bụng đau 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 57: Vương phi hảo mãnh 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 58: Nằm mơ đi 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 59: Ăn cơm bá vương 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 59-2: Ăn cơm bá vương (tiếp) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 60: Ngươi chết chắc rồi 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 60-2: Ngươi chết chắc rồi (tiếp) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 61-1: Nàng trúng độc 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 61-2: Nàng trúng độc (tiếp) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 62: Ta rơi tiền 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 62-2: Ta rơi tiền (tiếp) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 63-1: Đi dọn nhà xí đi (1) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 63-2: Đi dọn nhà xí đi (tiếp) 29/11/2017
Quyển 1 – Chương 64: Lại xui xẻo (1) 29/11/2017

Comments