Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Author(s):

Nạp Lan Dạ Anh

Type:

Status:

Ongoing

View:

12

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1: Đêm Động Phòng Hoa Chúc Bất Ngờ 29/11/2017
Chương 2: Độc Miệng 29/11/2017
Chương 3: Chọc Người Tức Chết Không Đền Mạng 29/11/2017
Chương 4: Cảnh Xuân Bên Hồ 29/11/2017
Chương 5: Quân Mặc Hiên Phát Điên 29/11/2017
Chương 6: Tính Sổ Sau 29/11/2017
Chương 7: Tiến Cung Diện Thánh 29/11/2017
Chương 8: Mùa Đông Bắt Bươm Bướm’ 29/11/2017
Chương 9: Ác Chỉnh Đức Phi’ 29/11/2017
Chương 10: Lại Mặt Bị Chặn 29/11/2017
Chương 11: Nữ Nghi Gả Ra Người Như Bát Nước Đổ Đi’ 29/11/2017
Chương 12: Đi Chết Cho Ta 29/11/2017
Chương 13: Thái Tử Tới Cửa Khiêu Khích 29/11/2017
Chương 14: Tống Nàng Cho Nhị Hoàng Tử 29/11/2017
Chương 15: Quân Mặc Hiên Bị Bắt 29/11/2017
Chương 16: Hắn Là Môn Chủ Long Môn 29/11/2017
Chương 17: Thiếu Chút Nữa Đã Phát Hiện 29/11/2017
Chương 18 29/11/2017
Chương 19: Chương 19′ 29/11/2017
Chương 20: Chương 20′ 29/11/2017
Chương 21: Chương 21′ 29/11/2017
Chương 22 29/11/2017
Chương 23 29/11/2017
Chương 24: Tiểu Vân Vân 29/11/2017
Chương 25: Quân Mặc Hiên Ghen 29/11/2017
Chương 26: Ác Chỉnh Nhị Hoàng Tử 29/11/2017
Chương 27: Giả Trư Ăn Lão Hổ 29/11/2017
Chương 28: Kỳ Ngộ Tại Vạn Hoa Lâu 29/11/2017
Chương 29: Không Phải Tổn Thương Người Bình Thường 29/11/2017
Chương 30: Thân Phận Bị Vạch Trần 29/11/2017
Chương 31: Sát Thủ Cũng Đỏ Mặt 29/11/2017
Chương 32: Hậu Quả Về Trễ’ 29/11/2017
Chương 33: Tiến Thoái Lưỡng Nan’ 29/11/2017
Chương 34: Tin Tức Kình Bạo’ 29/11/2017
Chương 35: Đây Là Muốn Làm Đại Sự’ 29/11/2017
Chương 36: Dạ Hi Cứ Như Vậy Mà Bị Bán 29/11/2017
Chương 37: Màn Che Mặt Bí Ẩn 29/11/2017
Chương 38: Có Phải Rất Ấm Áp Không 29/11/2017
Chương 39: Dạ Hi Bị Bắt 29/11/2017
Chương 40: Môn Chủ Tới Cứu 29/11/2017
Chương 41: Lão Đầu Kỳ Quái 29/11/2017
Chương 42: Sủng Thê Vô Độ 29/11/2017
Chương 43: Tắm Nước Lạnh, Rất Lạnh 29/11/2017
Chương 44: Bán Đấu Giá Thái Tử (1) 29/11/2017
Chương 45: Bán Đấu Giá Thái Tử (2) 29/11/2017
Chương 46: Tên Ngốc Muốn Làm Hoàng Đế 29/11/2017
Chương 47: Thì Ra Hắn Không Ngốc 29/11/2017
Chương 48: Chân Thành Tỏ Tình 29/11/2017
Chương 49: Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Nữ Nhân 29/11/2017
Chương 50: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu? 29/11/2017
Chương 51: Người Của Ta Thì Phải Bảo Vệ Đến Cùng 29/11/2017
Chương 52: Chương 51: Đoạn Thứ 2: Gió Nổi Mây Phun 29/11/2017
Chương 53: Đoạn Thứ Ba: Sơn Động Mê Tình 29/11/2017
Chương 54: Đoạn Thứ Bốn: Tuyệt Sát Trận 29/11/2017
Chương 55: Đoạn Thứ Năm: Phong Vân Tái Khởi 29/11/2017
Chương 56: Đoạn Thứ Sáu: Dị Năng Thức Tỉnh 29/11/2017
Chương 57: Đoạn Thứ Tám: Năm Năm Sau Trở Về 29/11/2017
Chương 58: Chương 52: Thừa Nhận Cha Con (1) 29/11/2017
Chương 59: Chương 52. Thừa Nhận Cha Con (2) 29/11/2017
Chương 60: Chương 52: Thừa Nhận Cha Con (3) 29/11/2017
Chương 61: Chương 53: Phụ Thân, Tiểu Mặc Mặc Cũng Là Con Của Người Sao? (1) 29/11/2017
Chương 62: Chương 53: Phụ Thân, Tiểu Mặc Mặc Cũng Là Con Của Người Sao? (2) 29/11/2017
Chương 63: Chương 53: Phụ Thân, Tiểu Mặc Mặc Cũng Là Con Của Người Sao? (3) 29/11/2017
Chương 64: Chương 54: Cảnh Giới Chỉnh Người Cao Nhất (1) 29/11/2017
Chương 65: Chương 54: Cảnh Giới Chỉnh Người Cao Nhất (2) 29/11/2017
Chương 66: Chương 54: Cảnh Giới Chỉnh Người Cao Nhất (3) 29/11/2017
Chương 67: Chương 55: Tình Thế Khó Xử 29/11/2017
Chương 68: [55.2] 29/11/2017
Chương 69: Chương 55: Tình Thế Khó Xử (3) 29/11/2017
Chương 70: Chương 56: Long Vương Cốc (1) 29/11/2017
Chương 71: Chương 56: Long Vương Cốc (2) 29/11/2017
Chương 72: Chương 56: Long Vương Cốc (3) 29/11/2017
Chương 73: Chương 57: Chiêu Thức Tán Gái Tuyệt Vời 29/11/2017
Chương 74: Chương 57.2 29/11/2017
Chương 75: Chương 57.3 29/11/2017
Chương 76: Chương 58: Yêu Giang Sơn Hơn Yêu Mỹ Nhân 29/11/2017
Chương 77: Yêu Giang Sơn Hơn Yêu Mỹ Nhân (2) 29/11/2017
Chương 78: Chương 58.3′ 29/11/2017
Chương 79: Chương 79′ 29/11/2017
Chương 80: Chương 80′ 29/11/2017
Chương 81: Chương 81′ 29/11/2017
Chương 82: Chương 82′ 29/11/2017
Chương 83: Trốn Khỏi Thiên Linh (2) 29/11/2017
Chương 84: Trốn Khỏi Thiên Linh (3) 29/11/2017
Chương 85: Mẫu Tử Dạo Sòng Bạc (1) 29/11/2017
Chương 86: Chương 61.2 29/11/2017
Chương 87: Chương 62 29/11/2017
Chương 88: Chương 63 29/11/2017
Chương 89: Chương 64 29/11/2017
Chương 90: Để Cho Tiểu Mặc Tử Quạt Gió Giúp Ngài 1 29/11/2017
Chương 91: Chương 64.2 29/11/2017
Chương 92: Chương 65.1 29/11/2017
Chương 93: Chương 65.2 29/11/2017
Chương 94: Chương 66.1 29/11/2017
Chương 95: Chương 66.2 29/11/2017
Chương 96: Chương 67.1 29/11/2017
Chương 97: Chương 67.2 29/11/2017
Chương 98: Chương 68.1 29/11/2017
Chương 99: Chương 68.2 29/11/2017
Chương 100: Chương 69 29/11/2017
Chương 101: Chương 70 29/11/2017
Chương 102: Chương 71 29/11/2017
Chương 103: Chương 72 29/11/2017
Chương 104: Chương 73 29/11/2017
Chương 105: Chương 74 29/11/2017
Chương 106: Chương 75 29/11/2017
Chương 107: Chương 76 29/11/2017
Chương 108: Chương 77 29/11/2017
Chương 109: Chương 78 29/11/2017
Chương 110: Chương 79 29/11/2017
Chương 111: Chương 79.2 29/11/2017
Chương 112: Chương 80 29/11/2017
Chương 113: Chương 80.2 29/11/2017
Chương 114: Chương 81 29/11/2017
Chương 115: Chương 81.2 29/11/2017

Comments