Thiên Kim Hạ Phủ

Author(s):

Cống Trà

Type:

Status:

Ongoing

View:

38

Thiên Kim Hạ Phủ

Mẫu thân xuyên không mà tới, phụ thân lãnh diện tài trí, ca ca cùng Long Phượng thai tinh nghịch quỷ quái, bảy đại cô tám đại di (dì) lắm chiêu, đó là đống dây mơ rễ má của Hạ Viên.Thế hệ nhà Hạ gia:Hạ lão thái gia, Hạ lão thái thái.1. Đại phòng: Đại lão gia Hạ Tiềm Kim, Đại thái thái Ninh phu nhân, Đại thiếu gia Hạ Tử Tinh, Đại thiếu phu nhân Lý Thiện. (nhi tử: Đại ca Hạ Thành, nhị ca Hạ Bồi, nhi nữ Hạ Mẫn) Nhị thiếu gia Hạ Tử Trung, Nhị thiếu phu nhân Ninh Nhược Tuyết (nhi tử Hạ Khuê, nhi nữ HạÝ). Tam tiểu thư Hạ Hân (chưa gả)2. Nhị Phòng: Nhị lão gia Hạ Tiềm Mộc, nhị thái thái Sử phu nhân, Đại thiếu gia Hạ Tử Đình, Đại thiếu phu nhân Sử Nghi. (Nữ nhi: Đại nữ nhi Hạ Anh, nhị nữ nhi Hạ Kỳ, nhi tử: HạChấn) Cháu gái Sử phu nhân: Sử Duyệt.3. Tam phòng: Tam lão gia Hạ Tiềm Thủy, Tam thái thái Lý phu nhân. Đại tiểu thư Hạ Tử Nguyệt (đã gả chồng). Đại thiếu gia Hạ Tử Ninh, đại thiếu phu nhân Lý Quyển (nhi tử: đại ca Hạ Trì, nhị ca Hạ Văn, nhi nữ: Hạ Nghi) Nhị thiếu gia Hạ Niên, Nhị thiếu phu nhân Trịnh Quý Thư. (Đại ca Hạ Từ, nhi nữ Hạ Viên, Nhị ca Hạ Nặc, Tam ca Hạ Cẩn)

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1 05/12/2017
Chương 2: Sữa tắm trẻ con 05/12/2017
Chương 3: Tiểu tâm can hoảng sợ 05/12/2017
Chương 4: Áo ngực nhỏ hương diễm 05/12/2017
Chương 5: Một phòng thoang thoảng mùi hương 05/12/2017
Chương 6: Ánh mắt quấn quýt si mê 05/12/2017
Chương 7: Mọi người trong hạ phủ 05/12/2017
Chương 8: Lão thái thái ra chiêu 05/12/2017
Chương 9: Đều có tâm tư 05/12/2017
Chương 10: NGƯƠI LẠI ÔM SAI RỒi 05/12/2017
Chương 11: HAI CHA CON (cha và con gái) BỤNG ĐEN 05/12/2017
Chương 12: Một viên nốt ruồi mỹ nhân 05/12/2017
Chương 13: Tiểu viên cầu sớm thông minh 05/12/2017
Chương 14: Đông như trẩy hội 05/12/2017
Chương 15: Tiểu công chúa đậu phụ 05/12/2017
Chương 16: Viên nhi chọc cười 05/12/2017
Chương 17: Khi dễ tiểu hoàng tử 05/12/2017
Chương 18: Tiểu hà bao xấu xí 05/12/2017
Chương 19: Nghĩ ngư ông đăc lợi 05/12/2017
Chương 20: Thật sự là hợp ý 05/12/2017
Chương 21: Sỗ sàng trước mặt mọi người 05/12/2017
Chương 22: Sáu tiểu tướng dàn trận 05/12/2017
Chương 23: Nối dây tơ hồng 05/12/2017
Chương 24: Huynh muội một lòng 05/12/2017
Chương 25: Muội muội càng dễ thân 05/12/2017
Chương 26: Thất sắc thêu tinh xảo 05/12/2017
Chương 27: Ánh mắt từ ái 05/12/2017
Chương 28: Má lúm đồng tiền nho nhỏ mê người 05/12/2017
Chương 29: Vật nhỏ bình thường 05/12/2017
Chương 30: Trạng nguyên lang tuấn dật 05/12/2017
Chương 31: Hôn sự hạ anh 05/12/2017
Chương 32: Tuấn kỳ cục 05/12/2017
Chương 33: Buộc lụa đỏ 05/12/2017
Chương 34: Tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần 05/12/2017
Chương 35: Lại lần nữa giả trang nữ 05/12/2017
Chương 36: Vạch trần không bóc trần 05/12/2017
Chương 37: Loạn thành một đoàn 05/12/2017
Chương 38: Long phượng thai chín tuổi 05/12/2017
Chương 39: Vòng san hô đính ước 05/12/2017
Chương 40: Kết đồng tâm xinh đẹp 05/12/2017
Chương 41: Đại tẩu tương lai 05/12/2017
Chương 42: Vậy giao cho con 05/12/2017
Chương 43: Gối đầu nhỏ ngọc trai 05/12/2017
Chương 44: Lần đầu tiên mớm nước 05/12/2017
Chương 45: Thuốc dán trị mặt đỏ 05/12/2017
Chương 46: Lần đầu tiên xoa mặt 05/12/2017
Chương 47: Có điểm không đúng 05/12/2017
Chương 48: Bàn chuyện hai nước thông hôn 05/12/2017
Chương 49: Thích nàng 05/12/2017
Chương 50: Bị nàng nhào vào 05/12/2017
Chương 51: Gặp mặt nói rõ ràng 05/12/2017
Chương 52: Gía phượng và hư hoàng (giả nam và giả nữ) 05/12/2017
Chương 53: Vịt hoang uyên ương 05/12/2017
Chương 54: Đưa khăn tay 05/12/2017
Chương 55: Trao đổi tín vật 05/12/2017
Chương 56: Ta thích túi thơm 05/12/2017
Chương 57: Đặt chủ ý đến trần châu 05/12/2017
Chương 58: Đêm thêu bách hoa đồ 05/12/2017
Chương 59: Bà tức đánh thái cực (mẹ chồng nàng dâu so chiêu) 05/12/2017
Chương 60: Đều là hàng bán chạy 05/12/2017
Chương 61: Đi tới cửa cầu thân 05/12/2017
Chương 62: Trước định ra một người 05/12/2017
Chương 63: Trong phủ bùng nổ 05/12/2017
Chương 64: Một búa đính hôn sự 05/12/2017
Chương 65: Giờ lành bái đường 05/12/2017
Chương 66: Song hỉ lâm môn 05/12/2017
Chương 67: Có đè nàng không 05/12/2017
Chương 68: Người mới làm ấm giường 05/12/2017
Chương 69: Đêm ái muội 05/12/2017
Chương 70: Đêm tân hôn ngày thứ hai 05/12/2017
Chương 71: Lại mặt ba ngày sau 05/12/2017
Chương 72: Hắn đang thổ lộ sao 05/12/2017
Chương 73: Nỗi lòng kiều thấm 05/12/2017
Chương 74: Hạ viên muốn quản gia 05/12/2017
Chương 75: Xuất hiện yêu thiêu thân 05/12/2017
Chương 76: Mọi người đấu tâm nhãn (đấu trí) 05/12/2017
Chương 77: Môi in lại đi 05/12/2017
Chương 78: Ý niệm tà ác nhỏ trong đầu 05/12/2017
Chương 79: Thiếu tướng quân uy vũ 05/12/2017
Chương 80: Sắc hương vị đều đủ 05/12/2017
Chương 81: Giết gà dọa khỉ 05/12/2017
Chương 82: Hôn đôi má đào 05/12/2017
Chương 83 05/12/2017
Chương 84: Có cô nương sắp trưởng thành 05/12/2017
Chương 85: Mắt nhìn ngây người 05/12/2017
Chương 86: Tìm cơ hội lại thân cận 05/12/2017
Chương 87: Thật anh minh thần võ (giỏi giang sáng suốt) 05/12/2017
Chương 88: Nùng từ diễm phú 05/12/2017
Chương 89: Là ai cầm bức tranh 05/12/2017
Chương 90: Đôi môi đỏ 05/12/2017
Chương 91: Mặt mày đưa tình 05/12/2017
Chương 92: Treo cao miễn chiến bài 05/12/2017
Chương 93: Yếu ớt cầu xin tha mạng 05/12/2017
Chương 94: Song song có hỷ (cùng nhau có thai) 05/12/2017
Chương 95: Lặng lẽ triền miên 05/12/2017
Chương 96: Đau cũng vui vẻ 05/12/2017
Chương 97: Lệ sắc trời sinh khó giấu diếm 05/12/2017
Chương 98: Nam nữ nàng đều xơi 05/12/2017
Thiên Kim Hạ Phủ Chương 98: Nam nữ nàng đều xơi 07/12/2017

Comments