Thiên Tài Cuồng Phi

Author(s):

Băng Y Khả Khả

Type:

Status:

Ongoing

View:

9

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1: Hổ Rơi Bình Dương Bị Khuyển Lấn. 29/11/2017
Chương 2: Hoàng Tử Yêu Nghiệt. 29/11/2017
Chương 3: Lần Đầu Đối Mặt. 29/11/2017
Chương 4: Lần Đầu Tu Luyện. 29/11/2017
Chương 5: Người Thương Gia Tới. 29/11/2017
Chương 6: Rời Đi. 29/11/2017
Chương 7: Khảo Nghiệm Thiên Phú, Khiếp Sợ. 29/11/2017
Chương 8: Thế Lực Kia. 29/11/2017
Chương 9: Quận Chúa Điêu Ngoa. 29/11/2017
Chương 10: Kết Thù. 29/11/2017
Chương 11: Năm Năm Sau. 29/11/2017
Chương 12: Thiếu Niên Dã Thú. 29/11/2017
Chương 13: Gặp Lại Cung Vô Y 29/11/2017
Chương 14: Ngươi Nhận Nhầm Người. 29/11/2017
Chương 15: Thanh Long Thức Tỉnh. 29/11/2017
Chương 16: Đây Chỉ Là Giao Dịch. 29/11/2017
Chương 17: Nguy Cơ Cận Kề. 29/11/2017
Chương 18: Lòng Người Chấn Phục ( Chấn Động + Phục Tùng) 29/11/2017
Chương 19: Hoàng Thú? Bắt Được Đem Làm Toạ Kỵ. 29/11/2017
Chương 20: Đã Đến. 29/11/2017
Chương 21: Thân Thế Của Bắc Ảnh Thần 29/11/2017
Chương 22: Huyền Thú Xuất Hiện. 29/11/2017
Chương 23: Vì Chính Mình Mà Sống? 29/11/2017
Chương 24: Hội Đấu Giá. 29/11/2017
Chương 25: Tặng Quân Đan Dược. 29/11/2017
Chương 26: Dạ Nhược Ly Tính Toán 29/11/2017
Chương 27: Nguy Cơ Hàng Lâm 29/11/2017
Chương 28: Kẻ Nào Dám Làm Chủ Nhân Lão Tử Bị Thương. 29/11/2017
Chương 29: Chu Tước Tức Giận. 29/11/2017
Chương 30: Quyết Định. 29/11/2017
Chương 31: An Bài. 29/11/2017
Chương 32: Ba Năm. 29/11/2017
Chương 33: Trắc Phi? 29/11/2017
Chương 34: Dạ Nhược Ly Cường Hãn. 29/11/2017
Chương 35: Mỗ Yêu Nghiệt Đến Rồi. 29/11/2017
Chương 36: Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi. 29/11/2017
Chương 37: Dạ Nhược Ly Ra Tay. 29/11/2017
Chương 38: Ngươi Cho Rằng Ngươi Đủ Tư Cách Sao? 29/11/2017
Chương 39: Nữ Nhân, Đừng Để Ta Bắt Được Ngươi. 29/11/2017
Chương 40: Chương 1: Thân Phận Của Long Thanh Phi. 29/11/2017
Chương 41: Chương 2: Lão Gia Chủ Long Gia. 29/11/2017
Chương 42: Chương 3: Lão Gia Chủ Khiếp Sợ 29/11/2017
Chương 43: Chương 4: Bi Kịch Của Long Phi Tuấn. 29/11/2017
Chương 44: Chương 5: Gặp Lại Nam Cung Thần. 29/11/2017
Chương 45: Chương 6: Thiên Huyền Đại Sư’ 29/11/2017
Chương 46: Chương 7: Dạ Nhược Ly Luyện Đan’ 29/11/2017
Chương 47: Chương 8: Sư Phụ, Ngươi Nhận Ta Làm Đệ Tử Đi’ 29/11/2017
Chương 48: Chương 9: Thiên Huyền Đại Sư Đến Long Gia’ 29/11/2017
Chương 49: Chương 10: Mau Tới Bái Kiến Sư Tổ’ 29/11/2017
Chương 50: Chương 11: Tại Sao Lại Là Hắn’ 29/11/2017
Chương 51: Chương 12: Hôm Nay Chính Là Ngày Chết Của Ngươi’ 29/11/2017
Chương 52: Chương 13: Sau Lưng Hắn Là Ta. 29/11/2017
Chương 53: Chương 14: Long Phi Thanh Đột Phá. 29/11/2017
Chương 54: Chương 15: Tự Tung Tực Tác’ 29/11/2017
Chương 55: Chương 16: Ghen’ 29/11/2017
Chương 56: Chương 17: Phi Thiên Độc Giác Thú’ 29/11/2017
Chương 57: Chương 18: Thi Đấu’ 29/11/2017
Chương 58: Chương 19: Chuyện Này Ta Quyết Định Quản Rồi’ 29/11/2017
Chương 59: Chương 20: Khiếp Sợ’ 29/11/2017
Chương 60: Chương 21: Xé Rách Ngụy Trang. 29/11/2017
Chương 61: Chương 22: Cút Ra Đây Cho Ta! 29/11/2017
Chương 62: Chương 23: Ba Năm Sau Gặp Lại. 29/11/2017
Chương 63: Phế Vật Hay Thiên Tài? 29/11/2017
Chương 64: Chương 25: Ai Đến Đoạt Tôn Nữ Của Ta? 29/11/2017
Chương 65: Thực Lực Tăng Lên. 29/11/2017
Chương 66: Chúng Ta Nhận Thua. 29/11/2017
Chương 67: Huyền Thú Đại Nhân. 29/11/2017
Chương 68: Chương 29: Van Xin Ngươi, Bỏ Qua Cho Ta Đi! 29/11/2017
Chương 69: Chương 30: Một Năm Bế Quan, Huyền Hoàng Trung Cấp 29/11/2017
Chương 70: Chương 1: Trở Về Ly Phong Quốc (Q3) 29/11/2017
Chương 71: Chương 2: Người Thân Gặp Mặt 29/11/2017
Chương 72: Chương 3: Huyền Thú Cấp Mười Lăm 29/11/2017
Chương 73: Chương 4: Âm Mưu Phủ Tướng Quân 29/11/2017
Chương 74: Chương 5: Ai Dám Cướp Hắn Từ Trong Tay Ta? 29/11/2017
Chương 75: Chương 7: Tìm Tới Tận Của Rồi… 29/11/2017
Chương 76: Chương 8: Nàng Ta Là Người Sao? Quá Biến Thái! 29/11/2017
Chương 77: Chương 9: Cung Vô Y Cảm Giác Nguy Cơ 29/11/2017
Chương 78: Chương 10: Niệm Khê Tới Rồi 29/11/2017
Chương 79: Chương 11: Vân Gia Tận Thế, Đã Tới Chưa? 29/11/2017
Chương 80: Chương 12: Trưởng Lão Tiên Nhân Phẫn Nộ 29/11/2017
Chương 81: Chương 13: Người Thương Khung Giới Tới. 29/11/2017
Chương 82: Chương 1: Thiên Tài Tuyển Bạt Thi Đấu. 29/11/2017
Chương 83: Chương 2: Thương Khung Giới Cũng Gian Lận. 29/11/2017
Chương 84: Chương 3: Đan Trưởng Lão Vô Sỉ. 29/11/2017
Chương 85: Chương 4: Không Giết Ngươi Thì Làm Ngươi Tức Chết! 29/11/2017
Chương 86: Chương 5: Vương Gia, Thương Khung Giới. 29/11/2017
Chương 87: Chương 6: Lão Giả Thần Bí 29/11/2017
Chương 88: Chương 7: Hoa Lạc Vũ Âm Hiểm. 29/11/2017
Chương 89: Chương 8: Đan Chủ Đan Gia. 29/11/2017
Chương 90: Chương 9: Đột Phá, Huyền Tôn 29/11/2017
Chương 91: Chương 10: Vận May Của Dạ Nhược Ly 29/11/2017
Chương 92: Chương 11: Quyết Không Phụ Nàng. 29/11/2017
Chương 93: Thúc Ép Cung Vô Y. 29/11/2017
Chương 94: Chương 13: Dạ Nhược Ly Phẫn Nộ. 29/11/2017
Chương 95: Chương 14: Huyền Thánh Quyết Đấu 29/11/2017
Chương 96: Chương 15: Họa Thủy Đông Dẫn 29/11/2017
Chương 97: Chương 16: Huyền Tôn Trung Cấp. 29/11/2017
Chương 98: Chương 17: Gặp Lại Thánh Dạ. 29/11/2017
Chương 99: Chương 18 29/11/2017
Chương 100: Chương 18.2 29/11/2017
Chương 101: Chương 19 29/11/2017
Chương 102: Chương 19.2 29/11/2017
Chương 103: Chương 20 29/11/2017
Chương 104: Chương 21 29/11/2017
Chương 105: Chương 22 29/11/2017
Chương 106: Chương 23 29/11/2017
Chương 107: Chương 24 29/11/2017
Chương 108: Chương 25 29/11/2017
Chương 109: Chương 26 29/11/2017
Chương 110: Chương 27 29/11/2017
Chương 111: Chương 28 29/11/2017
Chương 112: Chương 29 29/11/2017
Chương 113: Chương 30 29/11/2017
Chương 114: Chương 31 29/11/2017
Chương 115: Chương 32 29/11/2017
Chương 116: Chương 33 29/11/2017
Chương 117: Chương 34 29/11/2017
Chương 118: Chương 35 29/11/2017
Chương 119: Q.5-Chương 1 29/11/2017
Chương 120: Chương 2 29/11/2017
Chương 121: Chương 3 29/11/2017
Chương 122: Chương 4 29/11/2017
Chương 123: Chương 5 29/11/2017
Chương 124: Chương 6 29/11/2017
Chương 125: Chương 7 29/11/2017
Chương 126: Chương 8 29/11/2017
Chương 127: Chương 9 29/11/2017
Chương 128: Chương 10 29/11/2017
Chương 129: Chương 11 29/11/2017

Comments