Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Author(s):

Ân Tầm

Type:

Status:

Complete

View:

26

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Là ma quỷ, muốn giữ lấy người, hắn chỉ biết dùng cách thức của bản thân.Trong giới giải trí, cô là ngôi sao ca nhạc được chú ý nhất, và đằng sau, cũng là một con chim được một sợi dây vàng trói buộc, mãi mãi không thoát khỏi bàn tay hắn.Tám tuổi, cô được đưa đến Bạc Tuyết viên xinh đẹp.Biệt thự mộng ảo, người hầu đếm không xuể, duy chỉ thiếu nam chủ nhân thần bí——cha nuôi trên danh nghĩa của cô…Nghe nói, hắn là người đàn ông tàn khốc nhất, tội ác tày trời, một tay che trời; đồng thời lại là gã si tình, triền miên nguy hiểm nhất…Mười năm, cô thoát kén hóa bướm, và trong bóng đêm đôi mắt ám liệt ấy vẫn chăm chú quan sát.Lễ thành nhân năm mười tám tuổi, người cha nuôi thần bí cuối cùng cũng xuất hiện…Truyền thuyết trở thành sự thật cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu…Đêm tân hôn của cô, tập trung rất nhiều ngôi sao, chú rể chết vô cớ, động phòng cũng là người đàn ông ma quỷ đó.Hắn cười lạnh thấu xương, bàn tay lớn khẽ vuốt bụng cô, “Lập gia đình, cũng được, có điều, ta muốn biết nơi này sẽ là cháu ta, hay là…con ta!”Bóng tối bao trùm, ảo mộng nát tan…Hắn lạnh lùng nói: “Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”Cô chỉ có thể ngước mắt nhìn người đàn ông đáng sợ này…Một tình yêu cấm kỵ cứ thế tiếp diễn hàng đêm…

Các Chương

ChươngThời Gian Upload
C.Mở đầu 30/11/2017
Hồi 1, C01 – 02 30/11/2017
Hồi 1, C03 – 04 30/11/2017
Hồi 1, C05-06 30/11/2017
Hồi 1, C07-08 30/11/2017
Hồi 1, C09-10 30/11/2017
Hồi 1, C11-12 30/11/2017
Hồi 1, C13 30/11/2017
Hồi 1, C14 30/11/2017
Hồi 1, C15 30/11/2017
Hồi 2, C01-02 30/11/2017
Hồi 2, C03-04 30/11/2017
Hồi 2, C05-06 30/11/2017
Hồi 2, C07 30/11/2017
Hồi 2, C08 30/11/2017
Hồi 2, C09-10 30/11/2017
Hồi 2, C11.1 30/11/2017
Hồi 2, C11.2 30/11/2017
Hồi 2, C12.1 30/11/2017
Hồi 2, C12.2 30/11/2017
Hồi 2, C13 30/11/2017
Hồi 2, C14 30/11/2017
Hồi 2, C15 30/11/2017
Hồi 2, C16 30/11/2017
Hồi 2, C17 30/11/2017
Hồi 2, C18.1 30/11/2017
Hồi 2, C18.2 30/11/2017
Hồi 2, C19 30/11/2017
Hồi 3, C01 30/11/2017
Hồi 3, C02.1 30/11/2017
Hồi 3, C02.2 30/11/2017
Hồi 3, C02.3 30/11/2017
Hồi 3, C03 30/11/2017
Hồi 3, C04 30/11/2017
Hồi 3, C05 30/11/2017
Hồi 3, C06 30/11/2017
Hồi 3, C07 30/11/2017
Hồi 3, C08 30/11/2017
Hồi 3, C09 30/11/2017
Hồi 3, C09.2 30/11/2017
Hồi 3, C10 30/11/2017
Hồi 3, C11 30/11/2017
Hồi 3, C12 30/11/2017
Hồi 3, C13 30/11/2017
Hồi 3, C14 30/11/2017
Hồi 3, C15 30/11/2017
Hồi 3, C16 30/11/2017
Hồi 3, C17 30/11/2017
Hồi 3, C18 30/11/2017
Hồi 3, C19 30/11/2017
Hồi 3, C20 30/11/2017
Hồi 3, C21 30/11/2017
Hồi 4, C01 30/11/2017
Hồi 4, C02-1 30/11/2017
Hồi 4, C02-2 30/11/2017
Hồi 4, C03 30/11/2017
Hồi 4, C04-1 30/11/2017
Hồi 4, C04-2 30/11/2017
Hồi 4, C05 30/11/2017
Hồi 4, C05 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C06 30/11/2017
Hồi 4, C06 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C07 30/11/2017
Hồi 4, C08 30/11/2017
Hồi 4, C08 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C09 30/11/2017
Hồi 4, C10 30/11/2017
Hồi 4, C11 30/11/2017
Hồi 4, C11 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C12 30/11/2017
Hồi 4, C13 30/11/2017
Hồi 4, C13 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C14 30/11/2017
Hồi 4, C15 30/11/2017
Hồi 4, C15 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C16 30/11/2017
Hồi 4, C16 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C17-18 30/11/2017
Hồi 4, C19 30/11/2017
Hồi 4, C20 30/11/2017
Hồi 4, C20 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C21 30/11/2017
Hồi 4, C21 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C22 30/11/2017
Hồi 4, C22 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C23 30/11/2017
Hồi 4, C23 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C24 30/11/2017
Hồi 4, C24 cont 30/11/2017
Hồi 4, C25 30/11/2017
Hồi 4, C25 cont. 30/11/2017
Hồi 4, C26 30/11/2017
Hồi 4, C26 cont 30/11/2017
Hồi 4, C26.2 30/11/2017
Hồi 4, C26.2 cont 30/11/2017
Hồi 4, C27 30/11/2017
Hồi 4, C28 30/11/2017
Hồi 4, C29 30/11/2017
Hồi 4, C29 cont 30/11/2017
Hồi 5, C01 30/11/2017
Hồi 5, C02 30/11/2017
Hồi 5, C03 30/11/2017
Hồi 5, C04 30/11/2017
Hồi 5, C05 30/11/2017
Hồi 5, C06 30/11/2017
Hồi 5, C07 30/11/2017
Hồi 5, C08 30/11/2017
Hồi 5, C09 30/11/2017
Hồi 5, C10 30/11/2017
Hồi 5, C11 30/11/2017
Hồi 5, C11 cont 30/11/2017
Hồi 5, C12 30/11/2017
Hồi 5, C12 cont 30/11/2017
Hồi 5, C13 30/11/2017
Hồi 5, C13 cont 30/11/2017
Hồi 6, C01 30/11/2017
Hồi 6, C02 30/11/2017
Hồi 6, C03 30/11/2017
Hồi 6, C04 30/11/2017
Hồi 6, C05 30/11/2017
Hồi 6, C06 30/11/2017
Hồi 6, C07 30/11/2017
Hồi 6, C08 30/11/2017
Hồi 6, C08 cont 30/11/2017
Hồi 6, C09 30/11/2017
Hồi 6, C09 cont 30/11/2017
Hồi 6, C10 30/11/2017
Hồi 6, C11 30/11/2017
Hồi 6, C11 cont 30/11/2017
Hồi 6, C12 30/11/2017
Hồi 6, C13 30/11/2017
Hồi 6, C14 30/11/2017
Hồi 6, C15 30/11/2017
Hồi 6, C16 30/11/2017
Hồi 6, C17 30/11/2017
Hồi 6, C17 cont 30/11/2017
Hồi 6, C18 30/11/2017
Hồi 6, C18 cont 30/11/2017
Hồi 6, C19 30/11/2017
Hồi 6, C19 cont 30/11/2017
Hồi 6, C20 30/11/2017
Hồi 6, C20 cont 30/11/2017
Hồi 6, C21 30/11/2017
Hồi 6, C21 cont 30/11/2017
Hồi 7, 22 30/11/2017
Hồi 7, C01 30/11/2017
Hồi 7, C02 30/11/2017
Hồi 7, C03 30/11/2017
Hồi 7, C04 30/11/2017
Hồi 7, C05 30/11/2017
Hồi 7, C06 30/11/2017
Hồi 7, C07 30/11/2017
Hồi 7, C08 30/11/2017
Hồi 7, C08 cont 30/11/2017
Hồi 7, C09 30/11/2017
Hồi 7, C10 30/11/2017
Hồi 7, C10 cont 30/11/2017
Hồi 7, C11 30/11/2017
Hồi 7, C12 30/11/2017
Hồi 7, C13 30/11/2017
Hồi 7, C14 30/11/2017
Hồi 7, C15, 16 30/11/2017
Hồi 7, C17 30/11/2017
Hồi 7, C18 30/11/2017
Hồi 7, C19 30/11/2017
Hồi 7, C20 30/11/2017
Hồi 7, C21 30/11/2017
Hồi 7, C23 30/11/2017
Hồi 8, C01 30/11/2017
Hồi 8, C02 30/11/2017
Hồi 8, C03 30/11/2017
Hồi 8, C04 30/11/2017
Hồi 8, C05 30/11/2017
Hồi 8, C06 30/11/2017
Hồi 8, C07 30/11/2017
Hồi 8, C08 30/11/2017
Hồi 8, C09-10 30/11/2017
Hồi 8, C11-12 30/11/2017
Hồi 8, C13-14 30/11/2017
Hồi 8, C15-16 30/11/2017
Hồi 8, C17-18 30/11/2017
Hồi 8, C19 30/11/2017
Hồi 8, C20 30/11/2017
Hồi 8, C20 cont 30/11/2017
Hồi 8, C21 end 30/11/2017
NT01 30/11/2017
NT02 30/11/2017
NT03 30/11/2017
NT04 30/11/2017
NT05 30/11/2017
NT06 30/11/2017
NT06 CONT. 30/11/2017
NT07 30/11/2017
NT08 30/11/2017
NT09-10 30/11/2017
NT11-12 30/11/2017
NT13-14 30/11/2017
NT15 30/11/2017
NT16 30/11/2017
NT17 30/11/2017

Comments