Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1: Đời Người Hoang Đường Kiếp Trước 29/11/2017
Chương 2: Trùng Sinh Mười Hai Tuổi 29/11/2017
Chương 3: Trừng Trị Ác Nha Đầu 29/11/2017
Chương 4: Đệ Đệ Không Thể Chết Được! 29/11/2017
Chương 5: Đến Lúc Đó Hãy Nói Công Đạo! 29/11/2017
Chương 6: Bất Động Thanh Sắc Giao Phong 29/11/2017
Chương 7: Dọn Sạch Những Thứ Dơ Bẩn! 29/11/2017
Chương 8: Quấy Đục Hỗn Loạn! 29/11/2017
Chương 9: Đại Tiểu Thư Là Quả Hồng Cứng Rắn! 29/11/2017
Chương 10: Lâm Thị Phản Kích 29/11/2017
Chương 11: Không Có Kẻ Thù Ta Liền Tạo Cho Các Người Một Kẻ Thù 29/11/2017
Chương 12: Biểu Ca, Biểu Muội Một Nhà Thân Nhau 29/11/2017
Chương 13: Lý Di Nương Từ Trên Trời Rơi Xuống 29/11/2017
Chương 14: Giả Bệnh Thật Không Dễ Dàng 29/11/2017
Chương 15: Nghệ Thuật Đoạt Quyền 29/11/2017
Chương 16: Tựa Lưng Vào Đại Thụ Hóng Mát 29/11/2017
Chương 17: Tiếp Nhận Khoai Lang Nóng Bỏng Tay 29/11/2017
Chương 18: Tỷ Muội Hòa Thuận Chỉ Là Truyền Thuyết 29/11/2017
Chương 19: Vu Oan Hãm Hại Là Việc Tốn Sức 29/11/2017
Chương 20: Khổ Chủ Thực Nghẹn Khuất 29/11/2017
Chương 21: Nhị Tiểu Thư! Biết Sai Có Thể Sửa 29/11/2017
Chương 22: Kế Mẫu Là Hạ Tam Lạm 29/11/2017
Chương 23: Trong Viện Có Tiểu Đào Thật Đáng Ghét! 29/11/2017
Chương 24: Trả Đũa Rất Trọng Yếu 29/11/2017
Chương 25: Phản Bội Chủ Tử Thì Không Có Kết Cục Tốt 29/11/2017
Chương 26: Tới Cửa Khởi Binh Vấn Tội 29/11/2017
Chương 27: Cầu Đại Tiểu Thư Cứu Mạng 29/11/2017
Chương 28: Nhất Trường Phong Ba Chợt Khởi 29/11/2017
Chương 29: Âm Thầm Trợ Giúp 29/11/2017
Chương 30: Di Nương Cáo Trạng Chủ Mẫu 29/11/2017
Chương 31: Chỉ Đợi Sóng Gió Nổi Lên 29/11/2017
Chương 32: Núi Lớn Đánh Úp Gió Mãn Lâu 29/11/2017
Chương 33: Không Sinh Được Con Là Đại Sai 29/11/2017
Chương 34: Ai Cũng Đừng Nghĩ Toàn Thân Trở Ra 29/11/2017
Chương 35: Phong Tư Tuyệt Thế Không Ai Sánh Bằng 29/11/2017
Chương 36: Bất Ngờ Gặp Gỡ Người Trong Hoàng Tộc 29/11/2017
Chương 37: Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau 29/11/2017
Chương 38: Kế Mẫu Trù Tính 29/11/2017
Chương 39: Sợ Tội Tự Sát Hay Vẫn Là Lấy Tử Minh Chí 29/11/2017
Chương 40: Đại Tiểu Thư Đen Tối Từ Khi Còn Nhỏ 29/11/2017
Chương 41: Phong Ba Trấn Quốc Hầu Phủ 29/11/2017
Chương 42: Các Cửu Cửu Là Đang Xem Thường Lão Hổ 29/11/2017
Chương 43: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 29/11/2017
Chương 44: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 2 29/11/2017
Chương 45: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 3 29/11/2017
Chương 46: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 4 29/11/2017
Chương 47: Kế Mẫu Khuất Nhục Liên Hoàn Độc Kế 5 29/11/2017
Chương 48: Trong Bụng Mẹ Kế Là Thiên Sát Cô Tinh 29/11/2017
Chương 49: Trong Bụng Mẹ Kế Là Thiên Sát Cô Tinh 2 29/11/2017
Chương 50: Phương Pháp Đối Phó Với Nha Đầu Điêu Ngoa 29/11/2017
Chương 51: Phương Pháp Đối Phó Với Nha Đầu Điêu Ngoa 2 29/11/2017
Chương 52: Phương Pháp Đối Phó Với Nha Đầu Điêu Ngoa 3 29/11/2017
Chương 53: Đại Thọ Yến Tổ Mẫu 29/11/2017
Chương 54: Đại Thọ Yến Tổ Mẫu 2 29/11/2017
Chương 55: Đại Thọ Yến Tổ Mẫu 3 29/11/2017
Chương 56: Gặp Lại Cặn Bã Nam Nhân 29/11/2017
Chương 57: Gặp Lại Cặn Bã Nam Nhân 2 29/11/2017
Chương 58: Gặp Lại Cặn Bã Nam Nhân 3 29/11/2017
Chương 59: Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu (Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Ở Phía Sau) 29/11/2017
Chương 60: Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu (Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Ở Phía Sau) 2 29/11/2017
Chương 61: Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu (Bọ Ngựa Bắt Ve, Hoàng Tước Ở Phía Sau) 3 29/11/2017
Chương 62: Nhị Tiểu Thư Không Biết Xấu Hổ 29/11/2017
Chương 63: Nhị Tiểu Thư Không Biết Xấu Hổ 2 29/11/2017
Chương 64: Nhị Tiểu Thư Không Biết Xấu Hổ 3 29/11/2017
Chương 65: Mỹ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành 29/11/2017
Chương 66: Mỹ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành 2 29/11/2017
Chương 67: Mỹ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành 3 29/11/2017
Chương 68: Muội Muội Đần Độn Nhất Định Phải Tìm Cặn Bã Nam 29/11/2017
Chương 69: Muội Muội Đần Độn Nhất Định Phải Tìm Cặn Bã Nam 2 29/11/2017
Chương 70: Muội Muội Đần Độn Nhất Định Phải Tìm Cặn Bã Nam 3 29/11/2017
Chương 71: Đứng Ở Chỗ Cao Gặp Bất Ngờ 29/11/2017
Chương 72: 52.2: Đứng Ở Chỗ Cao Gặp Bất Ngờ (2) 29/11/2017
Chương 73: Đứng Ở Chỗ Cao Gặp Bất Ngờ 3 29/11/2017
Chương 74: 53.1: Bái Phật Cũng Không Yên Tĩnh 29/11/2017
Chương 75: Bái Phật Cũng Không Yên Tĩnh 2 29/11/2017
Chương 76: Bái Phật Cũng Không Yên Tĩnh 3 29/11/2017
Chương 77: Phượng Hoàng Bay Cùng Ánh Dương 29/11/2017
Chương 78: Phượng Hoàng Bay Cùng Ánh Dương 2 29/11/2017
Chương 79: 55.1: Đại Tiểu Thư Là Người Có Dã Tâm 29/11/2017
Chương 80: 55.2: Đại Tiểu Thư Là Người Có Dã Tâm 29/11/2017
Chương 81: 55.3 Đại Tiểu Thư Là Người Có Dã Tâm 3 29/11/2017
Chương 82: 56.1: Tần Vương Thế Tử Không Dễ Chọc 29/11/2017
Chương 83: 56.2: Tần Vương Thế Tử Không Dễ Chọc 29/11/2017
Chương 84: 56.3: Tần Vương Thế Tử Không Dễ Chọc 29/11/2017
Chương 85: 57.1: Bị Thế Tử Độc Xà Theo Dõi 29/11/2017
Chương 86: 57.2: Bị Thế Tử Độc Xà Theo Dõi 29/11/2017
Chương 87: 57.3: Bị Thế Tử Độc Xà Theo Dõi 29/11/2017
Chương 88: 58.1: Đại Tiểu Thư Đầu Cơ Kiếm Lợi 29/11/2017
Chương 89: 58-2 Đại Tiểu Thư Đầu Cơ Kiếm Lợi 29/11/2017
Chương 90: 58-3 Đại Tiểu Thư Đầu Cơ Kiếm Lợi 29/11/2017
Chương 91: 59-1 Không Thể Buông Tha! Nhất Định Phải Chiến Thắng 29/11/2017
Chương 92: 59.2: Không Thể Buông Tha! 29/11/2017
Chương 93: 59-3 Không Thể Buông Tha! 29/11/2017
Chương 94: 60.1: Thuận Ta Thì Sống Nghịch Ta Thì Chết 29/11/2017
Chương 95: 60-2 Thuận Ta Thì Sống Nghịch Ta Thì Chết 29/11/2017
Chương 96: 61-1 Nhị Tiểu Thư Rơi Xuống Nước 29/11/2017
Chương 97: 61.2: Nhị Tiểu Thư Rơi Xuống Nước 29/11/2017
Chương 98: 61.3: Nhị Tiểu Thư Rơi Xuống Nước 29/11/2017
Chương 99: 62.1: Yến Hội Ngắm Hoa Của Đại Công Chúa 29/11/2017
Chương 100: 62.2: Yến Hội Ngắm Hoa Của Đại Công Chúa 29/11/2017
Chương 101: 63-1 Mỹ Nhân Quốc Sắc Thiên Hương 29/11/2017
Chương 102: Mỹ Nhân Quốc Sắc Thiên Hương 2 29/11/2017
Chương 103: Mỹ Nhân Quốc Sắc Thiên Hương 3 29/11/2017
Chương 104: Tán Gẫu Tặng Mỹ Nhân Nhất Chi Xuân 1 29/11/2017
Chương 105: Tán Gẫu Tặng Mỹ Nhân Nhất Chi Xuân 2 29/11/2017
Chương 106: Tán Gẫu Tặng Mỹ Nhân Nhất Chi Xuân 3 29/11/2017
Chương 107: Khanh Bản Giai Nhân, Nại Hà Vi Tặc (Đoạt Được Giai Nhân, Sợ Chi Làm Giặc) 29/11/2017
Chương 108: Khanh Bản Giai Nhân, Nại Hà Vi Tặc (Đoạt Được Giai Nhân, Sợ Chi Làm Giặc) 2 29/11/2017
Chương 109: Khanh Bản Giai Nhân, Nại Hà Vi Tặc (Đoạt Được Giai Nhân, Sợ Chi Làm Giặc)3 29/11/2017
Chương 110: Mặc Cho Quần Phương Đố 29/11/2017
Chương 111: Mặc Cho Quần Phương Đố (2) 29/11/2017
Chương 112: Mặc Cho Quần Phương Đố (3) 29/11/2017
Chương 113: Giữa Đường Bị Tập Kích! (1) 29/11/2017
Chương 114: Giữa Đường Bị Tập Kích! 29/11/2017
Chương 115: Nửa Đường Bị Tập Kích! (3) 29/11/2017
Chương 116: Mẹ Kế Bị Phạt Quỳ (1) 29/11/2017
Chương 117: Mẹ Kế Bị Phạt Quỳ (2) 29/11/2017
Chương 118: Mẹ Kế Bị Phạt Quỳ (3) 29/11/2017
Chương 119: Gà Bay Trứng Vỡ, Bàn Tính Thất Bại 29/11/2017
Chương 120: Gà Bay Trứng Vỡ, Bàn Tính Thất Bại (2) 29/11/2017
Chương 121: Gà Bay Trứng Vỡ, Bàn Tính Thất Bại (3) 29/11/2017
Chương 122: Thê Thiếp Thành Đàn Ngày Đêm Nan An 29/11/2017
Chương 123: Thê Thiếp Thành Đàn Ngày Đêm Nan An (2) 29/11/2017
Chương 124: Thê Thiếp Thành Đàn Ngày Đêm Nan An (3) 29/11/2017
Chương 125: Cũng Xưng Là Kinh Đô Song Bích 29/11/2017
Chương 126: Cũng Xưng Là Kinh Đô Song Bích (2) 29/11/2017
Chương 127: Cũng Xưng Là Kinh Đô Song Bích (3) 29/11/2017
Chương 128: Đêm Kinh Hồn Mẹ Kế Lâm Bồn 29/11/2017
Chương 129: Đêm Kinh Hồn Mẹ Kế Lâm Bồn (2) 29/11/2017
Chương 130: Đêm Kinh Hồn Mẹ Kế Lâm Bồn 3 29/11/2017
Chương 131: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Là Việc Tốn Sức 29/11/2017
Chương 132: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Là Việc Tốn Sức (2) 29/11/2017
Chương 133: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Là Việc Tốn Sức (3) 29/11/2017
Chương 134: Đại Tiểu Thư Là Hồ Ly Tinh 29/11/2017
Chương 135: Đại Tiểu Thư Là Hồ Ly Tinh (2) 29/11/2017
Chương 136: Đại Tiểu Thư Là Hồ Ly Tinh 3 29/11/2017
Chương 137: Nội Gián 29/11/2017
Chương 138: Nội Gián (2) 29/11/2017
Chương 139: Nội Gián 3 29/11/2017
Chương 140: Lễ Đầy Tháng Gặp Lại Cặn Bã Nam 29/11/2017
Chương 141: Lễ Đầy Tháng Gặp Lại Cặn Bã Nam 2 29/11/2017
Chương 142: Lễ Đầy Tháng Gặp Lại Cặn Bã Nam (3) 29/11/2017
Chương 143: Lôi Đình Nhất Kích Trí Chư Tử Địa 29/11/2017
Chương 144: Lôi Đình Nhất Kích Trí Chư Tử Địa 2 29/11/2017
Chương 145: Lôi Đình Nhất Kích Trí Chư Tử Địa 3 29/11/2017
Chương 146: Lâm Vào Tuyệt Cảnh Quay Giáo Nhất Kích (1) 29/11/2017
Chương 147: Lâm Vào Tuyệt Cảnh Quay Giáo Nhất Kích (2) 29/11/2017
Chương 148: Lâm Vào Tuyệt Cảnh Quay Giáo Nhất Kích (3) 29/11/2017
Chương 149: Mỹ Nhân Nam Trang 29/11/2017
Chương 150: Mỹ Nhân Nam Trang 2 29/11/2017
Chương 151: Mỹ Nhân Nam Trang 3 29/11/2017
Chương 152: Mỹ Nhân Tính Kế 29/11/2017
Chương 153: Mỹ Nhân Tính Kế 2 29/11/2017
Chương 154: Mỹ Nhân Tính Kế 29/11/2017
Chương 155: Thế Tử Giai Nhân Đêm Khuya Gặp Gỡ (1) 29/11/2017
Chương 156: Thế Tử Giai Nhân Đêm Khuya Gặp Gỡ (2) 29/11/2017
Chương 157: Thế Tử Giai Nhân Đêm Khuya Gặp Gỡ 3 29/11/2017
Chương 158: Thế Tử Miễn Cưỡng Cười Vui 29/11/2017
Chương 159: Thế Tử Miễn Cưỡng Cười Vui (2) 29/11/2017
Chương 160: Thế Tử Miễn Cưỡng Cười Vui (3) 29/11/2017
Chương 161: Thêm Một Phen Mãnh Sài (1) 29/11/2017
Chương 162: Thêm Một Phen Mãnh Sài 2 29/11/2017
Chương 163: Thêm Một Phen Mãnh Sài (3) 29/11/2017
Chương 164: Nói Hai Ba Câu Định Việc Chung Thân (1) 29/11/2017
Chương 165: Nói Hai Ba Câu Định Việc Chung Thân 2 29/11/2017
Chương 166: Nói Hai Ba Câu Định Việc Chung Thân (3) 29/11/2017
Chương 167: Âu Dương Noãn Cự Hôn 29/11/2017
Chương 168: Âu Dương Noãn Cự Hôn 2 29/11/2017
Chương 169: Âu Dương Noãn Cự Hôn (3) 29/11/2017
Chương 170: Phẫn Trư Cật Lão Hổ 29/11/2017
Chương 171: Phẫn Trư Cật Lão Hổ 2 29/11/2017
Chương 172: Phẫn Trư Cật Lão Hổ 3 29/11/2017
Chương 173: Ai Là Trư Ai Là Hổ 29/11/2017
Chương 174: Ai Là Trư Ai Là Hổ 2 29/11/2017
Chương 175: Ai Là Trư Ai Là Hổ 3 29/11/2017
Chương 176: Sát Kê Hách Hầu (Giết Gà Dọa Khỉ) 29/11/2017
Chương 177: Sát Kê Hách Hầu (Giết Gà Dọa Khỉ) 2 29/11/2017
Chương 178: Sát Kê Hách Hầu (Giết Gà Dọa Khỉ) (3) 29/11/2017
Chương 179: Tân Cừu Thù Cũ Trong Phủ Thái Tử (1) 29/11/2017
Chương 180: Tân Cừu Thù Cũ Trong Phủ Thái Tử 2 29/11/2017
Chương 181: Tân Cừu Thù Cũ Trong Phủ Thái Tử. 3 29/11/2017
Chương 182: Yến Hội Nguy Cơ Tứ Phía (1) 29/11/2017
Chương 183: Yến Hội Nguy Cơ Tứ Phía. 2 29/11/2017
Chương 184: Yến Hội Nguy Cơ Tứ Phía (3) 29/11/2017
Chương 185: Cắt Lưỡi, Biến Thành Thái Giám 29/11/2017
Chương 186: Cắt Lưỡi, Biến Thành Thái Giám 2 29/11/2017
Chương 187: Chặn Đường Thông Báo 29/11/2017
Chương 188: Chặn Đường Thông Báo 2 29/11/2017
Chương 189: Chặn Đường Thông Báo 3 29/11/2017
Chương 190: Nàng Không Lấy Chồng, Ta Không Cưới (1) 29/11/2017
Chương 191: Nàng Không Lấy Chồng, Ta Không Cưới (2) 29/11/2017
Chương 192: Nàng Không Lấy Chồng, Ta Không Cưới (3) 29/11/2017
Chương 193: Vĩnh Vì Lệ Quỷ Nhiều Thế Hệ Dây Dưa 29/11/2017
Chương 194: Vĩnh Vì Lệ Quỷ Nhiều Thế Hệ Dây Dưa (2) 29/11/2017
Chương 195: Nhị Tiểu Thư Phục Khởi (1) 29/11/2017
Chương 196: Nhị Tiểu Thư Phục Khởi 2 29/11/2017
Chương 197: Nhị Tiểu Thư Phục Khởi (3) 29/11/2017
Chương 198: Võ Quốc Công Phủ Tới Cửa Cầu Hôn 29/11/2017
Chương 199: Võ Quốc Công Phủ Tới Cửa Cầu Hôn (2) 29/11/2017
Chương 200: Phong Sạ Khởi, Xuy Trứu Nhất Trì Phong Thủy (1) 29/11/2017
Chương 201: Phong Sạ Khởi, Xuy Trứu Nhất Trì Phong Thủy (2) 29/11/2017
Chương 202: Giải Quyết Dứt Khoát (1) 29/11/2017
Chương 203: Giải Quyết Dứt Khoát 2 29/11/2017
Chương 204: Khó Nhất Ứng Thừa Ân Mỹ Nhân 29/11/2017
Chương 205: Khó Nhất Ứng Thừa Ân Mỹ Nhân 2 29/11/2017
Chương 206: Vinh Thăng Kim Chi Ngọc Diệp 29/11/2017
Chương 207: Vinh Thăng Kim Chi Ngọc Diệp (2) 29/11/2017
Chương 208: Ngươi Làm Lần Đầu, Ta Làm Mười Lăm 29/11/2017
Chương 209: Ngươi Làm Lần Đầu, Ta Làm Mười Lăm 2 29/11/2017
Chương 210: Ngươi Làm Lần Đầu, Ta Làm Mười Lăm 3 29/11/2017
Chương 211: Nhị Tiểu Thư Sắc Đảm Bao Thiên (1) 29/11/2017
Chương 212: Nhị Tiểu Thư Sắc Đảm Bao Thiên (2) 29/11/2017
Chương 213: Nhị Tiểu Thư Sắc Đảm Bao Thiên (3) 29/11/2017
Chương 214: Diêm Vương Đến Đòi Mạng (1) 29/11/2017
Chương 215: Diêm Vương Đến Đòi Mạng (2) 29/11/2017
Chương 216: Diêm Vương Đến Đòi Mạng (3) 29/11/2017
Chương 217: Hôn Sự Lửa Sém Lông Mày 29/11/2017
Chương 218: Hôn Sự Lửa Sém Lông Mày (2) 29/11/2017
Chương 219: Hôn Sự Lửa Sém Lông Mày (3) 29/11/2017
Chương 220: Thiên Tượng Khác Thường, Hôn Sự Nan An 29/11/2017
Chương 221: Thiên Tượng Khác Thường, Hôn Sự Nan An (2) 29/11/2017
Chương 222: Thiên Tượng Khác Thường, Hôn Sự Nan An (3) 29/11/2017
Chương 223: Chuyện Xấu Kinh Tâm Động Phách (1) 29/11/2017
Chương 224: Chuyện Xấu Kinh Tâm Động Phách (2) 29/11/2017
Chương 225: Chuyện Xấu Kinh Tâm Động Phách (3) 29/11/2017
Chương 226: Mỹ Nhân Dẫn Dụ Thích Khách (1) 29/11/2017
Chương 227: Mỹ Nhân Dẫn Dụ Thích Khách (2) 29/11/2017
Chương 228: Mỹ Nhân Dẫn Dụ Thích Khách (3) 29/11/2017
Chương 229: Trong Mệnh Ai Là Người Cuồng Dại 29/11/2017
Chương 230: Trong Mệnh Ai Là Người Cuồng Dại (2) 29/11/2017
Chương 231: Trong Mệnh Ai Là Người Cuồng Dại (3) 29/11/2017
Chương 232: Thành Môn Thất Hỏa (1) 29/11/2017
Chương 233: Thành Môn Thất Hỏa (2) 29/11/2017
Chương 234: Quát Cốt Liệu Độc, Tráng Sĩ Đoạn Oản (2) 29/11/2017
Chương 235: Quát Cốt Liệu Độc, Tráng Sĩ Đoạn Oản (2) 29/11/2017
Chương 236: Quát Cốt Liệu Độc, Tráng Sĩ Đoạn Oản (3) 29/11/2017
Chương 237: Đêm Khuya Trốn Chạy Sát Thủ (1) 29/11/2017
Chương 238: Đêm Khuya Trốn Chạy Sát Thủ (2) 29/11/2017
Chương 239: Đêm Khuya Trốn Chạy Sát Thủ (3) 29/11/2017
Chương 240: Người Làm Việc Lớn Không Câu Nệ Tiểu Tiết (1) 29/11/2017
Chương 241: Người Làm Việc Lớn Không Câu Nệ Tiểu Tiết (2) 29/11/2017
Chương 242: Người Làm Việc Lớn Không Câu Nệ Tiểu Tiết (3) 29/11/2017
Chương 243: Nhà Tan Cửa Nát, Một Cây Chẳng Chống Vững Nhà (2) 29/11/2017
Chương 244: Nhà Tan Cửa Nát, Một Cây Chẳng Chống Vững Nhà (3) 29/11/2017
Chương 245: Nhà Tan Cửa Nát, Một Cây Chẳng Chống Vững Nhà (3) 29/11/2017
Chương 246: Người Lạ Ngộ Thân Có Ẩn Tình Khác (1) 29/11/2017
Chương 247: Người Lạ Ngộ Thân Có Ẩn Tình Khác (2) 29/11/2017
Chương 248: Người Lạ Ngộ Thân Có Ẩn Tình Khác (3) 29/11/2017
Chương 249: Mối Tình Sâu Sắc Trong Hạ Gia Lâu (1) 29/11/2017
Chương 250: Mối Tình Sâu Sắc Trong Hạ Gia Lâu (2) 29/11/2017
Chương 251: Mối Tình Sâu Sắc Trong Hạ Gia Lâu (3) 29/11/2017
Chương 252: Gặp Lại Tiếu Thiên Diệp (1) 29/11/2017
Chương 253: Gặp Lại Tiếu Thiên Diệp (2) 29/11/2017
Chương 254: Gặp Lại Tiếu Thiên Diệp (3) 29/11/2017
Chương 255: Cửu Tử Nhất Sinh (1) 29/11/2017
Chương 256: Cửu Tử Nhất Sinh (2) 29/11/2017
Chương 257: Cửu Tử Nhất Sinh (3) 29/11/2017
Chương 258: Ngươi Vì Dao Thớt, Ta Vì Thịt Bò (1) 29/11/2017
Chương 259: Cá Nằm Trên Thớt 29/11/2017
Chương 260: Cá Nằm Trên Thớt (2) 29/11/2017
Chương 261: Cá Nằm Trên Thớt (3) 29/11/2017
Chương 262: Hồi Kinh Bị Bại Lộ (1) 29/11/2017
Chương 263: Hồi Kinh Bị Bại Lộ 2 29/11/2017
Chương 264: 120-1 Trong Phủ Thái Tử, Nhắc Lại Hôn Sự 29/11/2017
Chương 265: Trong Phủ Thái Tử, Nhắc Lại Hôn Sự (2) 29/11/2017
Chương 266: Trong Phủ Thái Tử, Nhắc Lại Hôn Sự (3) 29/11/2017
Chương 267: Ngươi Bất Nhân Ta Bất Nghĩa 29/11/2017
Chương 268: Ngươi Bất Nhân Ta Bất Nghĩa (2) 29/11/2017
Chương 269: Ngươi Bất Nhân Ta Bất Nghĩa (3) 29/11/2017
Chương 270: Món Nợ Với Ta, Tự Nàng Đến Trả (1) 29/11/2017
Chương 271: Món Nợ Với Ta, Tự Nàng Đến Trả 2 29/11/2017
Chương 272: Món Nợ Với Ta, Tự Nàng Đến Trả (3) 29/11/2017
Chương 273: Hoàng Trưởng Tôn Thỉnh Hôn 29/11/2017
Chương 274: Hoàng Trưởng Tôn Thỉnh Hôn (2) 29/11/2017
Chương 275: Hoàng Trưởng Tôn Thỉnh Hôn 3 29/11/2017
Chương 276: Phong Vân Định Hôn Sự (1) 29/11/2017
Chương 277: Phong Vân Định Hôn Sự (2) 29/11/2017
Chương 278: Phong Vân Định Hôn Sự (3) 29/11/2017
Chương 279: Chỉ Yêu Hoa Sen Thanh Nhã Tuyệt Tục (1) 29/11/2017
Chương 280: Chỉ Yêu Hoa Sen Thanh Nhã Tuyệt Tục (2) 29/11/2017
Chương 281: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 29/11/2017
Chương 282: Đêm Động Phòng Hoa Chúc 2 29/11/2017
Chương 283: Đêm Động Phòng Hoa Chúc (3) 29/11/2017
Chương 284: Yến Vương Phủ Quỷ Dị Khó Lường 29/11/2017
Chương 285: Yến Vương Phủ Quỷ Dị Khó Lường 2 29/11/2017
Chương 286: Yến Vương Phủ Quỷ Dị Khó Lường (3) 29/11/2017
Chương 287: Bất Ngờ Hôn Môi (1) 29/11/2017
Chương 288: Bất Ngờ Hôn Môi (2) 29/11/2017
Chương 289: Trữ Quốc Am Uyên Mộng Nan Viên 29/11/2017
Chương 290: Trữ Quốc Am Uyên Mộng Nan Viên. 2 29/11/2017
Chương 291: Trữ Quốc Am Uyên Mộng Nan Viên. 3 29/11/2017
Chương 292: Tân Hôn Yến Cũng Có Khúc Chiết (1) 29/11/2017
Chương 293: Tân Hôn Yến Cũng Có Khúc Chiết (2) 29/11/2017
Chương 294: Tân Hôn Yến Cũng Có Khúc Chiết. 3 29/11/2017
Chương 295: Chặt Chẽ Nắm Cát Trong Tay. 29/11/2017
Chương 296: Chặt Chẽ Nắm Cát Trong Tay (2) 29/11/2017
Chương 297: Ai Cũng Không Phải Là Kẻ Dễ Bắt Nạt (1) 29/11/2017
Chương 298: Ai Cũng Không Phải Là Kẻ Dễ Bắt Nạt (2) 29/11/2017
Chương 299: Đêm Dông Tố, Tình Ý Kéo Dài (1) 29/11/2017
Chương 300: Đêm Dông Tố, Tình Ý Kéo Dài (2) 29/11/2017
Chương 301: Không Cẩn Thận Phá Vỡ Bí Mật (1) 29/11/2017
Chương 302: Không Cẩn Thận Phá Vỡ Bí Mật (2) 29/11/2017
Chương 303: Không Cẩn Thận Phá Vỡ Bí Mật (3) 29/11/2017
Chương 304: Yêu Sai Đó Là Mối Hận Cả Đời 29/11/2017
Chương 305: Yêu Sai Đó Là Mối Hận Cả Đời. 2 29/11/2017
Chương 306: Chân Tướng Ngoài Dự Liệu. 29/11/2017
Chương 307: Mất Đi Lý Trí, Hy Vọng Xa Vời 29/11/2017
Chương 308: Mất Đi Lý Trí, Hy Vọng Xa Vời 29/11/2017
Chương 309: Bị Kích Khởi Ý Chí Chiến Đấu (1) 29/11/2017
Chương 310: Bị Kích Khởi Ý Chí Chiến Đấu (2) 29/11/2017
Chương 311: Mãnh Thú Kinh Hồn Trong Bãi Săn Hoàng Gia (1) 29/11/2017
Chương 312: Mãnh Thú Kinh Hồn Trong Bãi Săn Hoàng Gia (2) 29/11/2017
Chương 313: Thái Tử Phi Bị Hủy Dung. 29/11/2017
Chương 314: Thái Tử Phi Bị Hủy Dung (2) 29/11/2017
Chương 315: Là Mãnh Hổ Hay Vẫn Là Độc Xà. 29/11/2017
Chương 316: Là Mãnh Hổ Hay Vẫn Là Độc Xà (2) 29/11/2017
Chương 317: Sóng Gió Tế Lễ 29/11/2017
Chương 318: Sóng Gió Tế Lễ (2) 29/11/2017
Chương 319: Đại Lễ Đáp Trả Thế Tử Phi (1) 29/11/2017
Chương 320: Đại Lễ Đáp Trả Thế Tử Phi (2) 29/11/2017

Comments