Các Chương

ChươngThời Gian Upload
Chương 1: Vết cắn 29/11/2017
Chương 2: Không nghe lời 29/11/2017
Chương 3: Ức bách 29/11/2017
Chương 4: Không có chỗ trở về 29/11/2017
Chương 5: Là anh nợ tôi 29/11/2017
Chương 7: Ở thích đặc biệt 29/11/2017
Chương 8: Hầu hạ anh 29/11/2017
Chương 9: Ra giá đi 29/11/2017
Chương 10: Gười đàn ông kiêu ngạo 29/11/2017
Chương 11: Làm khó dễ 29/11/2017
Chương 12: Tức giận 29/11/2017
Chương 13: Trừng phạt mạnh mẽ 29/11/2017
Chương 14: Vị hôn thê 29/11/2017
Chương 15: Ái muội ở bàn ăn tối 29/11/2017
Chương 16: Dây dưa 29/11/2017
Chương 17: Ắt gặp 29/11/2017
Chương 18: Tra tấn 29/11/2017
Chương 19: Ác mộng 29/11/2017
Chương 20: Không được yên bình 29/11/2017
Chương 21: Chơi xấu 29/11/2017
Chương 22: Thương lượng 29/11/2017
Chương 23: Cuộc hẹn 29/11/2017
Chương 24: Thử 29/11/2017
Chương 25: Khiêu khích ác ý 29/11/2017
Chương 26: Lời nói trút giận độc ác 29/11/2017
Chương 27: Một chút yên tĩnh 29/11/2017
Chương 28: Xé mở ngụy trang 29/11/2017
Chương 29: Ước mắt thiên sứ 29/11/2017
Chương 30: Đến nhà gây chuyện 29/11/2017
Chương 31: Hong ba lại đến 29/11/2017
Chương 32: Xe chấn 29/11/2017
Chương 33: Chinh phục 29/11/2017
Chương 34: Chiếc điện thoại trầm mặc 29/11/2017
Chương 35: Ay rượu 29/11/2017
Chương 36: Tắm rửa 29/11/2017
Chương 37: Mở ra một chút 29/11/2017
Chương 38: Đe dọa 29/11/2017
Chương 39: Ống tốt hơn so với anh 29/11/2017
Chương 40: Oán hận qua lại 29/11/2017
Chương 41: Ói em yêu anh 29/11/2017
Chương 42: Tình đã chết 29/11/2017
Chương 43: Dọn khỏi nhà họ Lăng 29/11/2017
Chương 44: Cuộc sống mới tinh 29/11/2017
Chương 45: Cố ý bới móc 29/11/2017
Chương 46: Đánh nhau 29/11/2017
Chương 47: Ấm áp dựa sát vào nhau 29/11/2017
Chương 48: Làm người phụ nữ của anh 29/11/2017
Chương 49: Hạt quỳ 29/11/2017
Chương 50: Cùng nhau về nhà 29/11/2017
Chương 51: Ghen 29/11/2017
Chương 52: Trả thù 29/11/2017
Chương 53: Ổi giận 29/11/2017
Chương 54: Quyết liệt 29/11/2017
Chương 55: Tế bái 29/11/2017
Chương 56: Không cần chịu đựng 29/11/2017
Chương 57: Ắt đầu hoàn toàn mới 29/11/2017
Chương 58: Cùng nhau tham dự 29/11/2017
Chương 59: Vũ hội (thượng) 29/11/2017
Chương 60: Vũ hội (hạ) 29/11/2017
Chương 61: Ắp đặt 29/11/2017
Chương 62: Lời đồn đãi 29/11/2017
Chương 63: Ra mắt cha mẹ 29/11/2017
Chương 64: An đêm nguy hiểm 29/11/2017
Chương 65: Thiên đường hay địa ngục (Phần 1) 29/11/2017
Chương 65-2: Thiên đường hay địa ngục (Phần 2) 29/11/2017
Chương 66-1: Uy hiếm bằng máu (Phần 1) 29/11/2017
Chương 66-2: Uy hiếm bằng máu (Phần 2) 29/11/2017
Chương 67-1: Ai dám động đến người của anh? (phần 1) 29/11/2017
Chương 67-2: Ai dám động đến người của anh? (phần 2) 29/11/2017
Chương 68-1: Lễ đính hôn bị hủy (Phần 1) 29/11/2017
Chương 68-2: Lễ đính hôn bị hủy (Phần 2) 29/11/2017
Chương 69-1: Tự mình hãm hại mình (Phần 1) 29/11/2017
Chương 69-2: Tự mình hãm hại mình (Phần 2) 29/11/2017
Chương 70-1: Làm chứng (Phần 1) 29/11/2017
Chương 70-2: Làm chứng (Phần 2) 29/11/2017
Chương 71-1: Dùng hết thủ đoạn (Phần 1) 29/11/2017
Chương 71-2: Dùng hết thủ đoạn (Phần 2) 29/11/2017
Chương 72: Tin dữ 29/11/2017
Chương 73-1: Rơi vào trong bóng tối (Phần 1) 29/11/2017
Chương 73-2: Rơi vào trong bóng tối (Phần 2) 29/11/2017
Chương 74-1: Kiềm nén (Phần 1) 29/11/2017
Chương 74-2: Kiềm nén (Phần 2) 29/11/2017
Chương 76-1: Ác mộng (Phần 1) 29/11/2017
Chương 76-2: Ác mộng (Phần 2) 29/11/2017
Chương 77-1: Ác chỉnh An Hân (Phần 1) 29/11/2017
Chương 77-2: Ác chỉnh An Hân (Phần 2) 29/11/2017
Chương 78-1: Khôi phục trí nhớ (Phần 1) 29/11/2017
Chương 78-2: Khôi phục trí nhớ (Phần 2) 29/11/2017
Chương 79-1: Mất tích (Phần 1) 29/11/2017
Chương 79-2: Mất tích (Phần 2) 29/11/2017
Chương 80-1: Vạch trần chân tướng (Phần 1) 29/11/2017
Chương 80-2: Vạch trần chân tướng (Phần 2) 29/11/2017
Chương 81-1: Không nên yêu cầu anh (Phần 1) 29/11/2017
Chương 81-2: Không nên yêu cầu anh (Phần 2) 29/11/2017
Chương 82-1: Không tìm được bệnh án (Phần 1) 29/11/2017
Chương 82-2: Không tìm được bệnh án (Phần 2) 29/11/2017
Chương 83-1: Nguyên nhân sanh non (Phần 1) 29/11/2017
Chương 83-2: Nguyên nhân sanh non (Phần 2) 29/11/2017
Chương 84-1: Từ đầu đến giờ (Phần 1) 29/11/2017
Chương 84-2: Từ đầu đến giờ (Phần 2) 29/11/2017
Chương 85-1: Gặp nạn ngoài ý muốn (Phần 1) 29/11/2017
Chương 85-2: Gặp nạn ngoài ý muốn (Phần 2) 29/11/2017
Chương 86: Em chính là mạng của anh (Phần 1) 29/11/2017
Chương 86-2: Em chính là mạng của anh (Phần 2) 29/11/2017
Chương 87-1: Hứa hẹn cùng nhau (Phần 1) 29/11/2017
Chương 87-2: Hứa hẹn cùng nhau (Phần 2) 29/11/2017
Chương 88-1: Buổi tối để cửa đợi anh (Phần 1) 29/11/2017
Chương 88-2: Buổi tối để cửa đợi anh (Phần 2) 29/11/2017
Chương 89-1: Bí ẩn mộ bia (Phần 1) 29/11/2017
Chương 89-2: Bí ẩn mộ bia (Phần 2) 29/11/2017
Chương 90-1: Hủy bỏ hôn ước (Phần 1) 29/11/2017
Chương 90-2: Hủy bỏ hôn ước (Phần 2) 29/11/2017
Chương 91: Cô ấy mới là Lăng phu nhân tương lai 29/11/2017
Chương 92-1: Bắt cóc (Phần 1) 29/11/2017
Chương 92-2: Bắt cóc (Phần 2) 29/11/2017
Chương 93-1: Muốn An Hân ngồi tù (Phần 1) 29/11/2017
Chương 93-2: Muốn An Hân ngồi tù (Phần 2) 29/11/2017
Chương 94: Không chút lưu tình 29/11/2017
Chương 95: Phá hủy nhà họ An 29/11/2017
Chương 96: Trở mặt thành thù (Phần 1) 29/11/2017
Chương 96-2: Trở mặt thành thù (Phần 2) 29/11/2017
Chương 97-1: Cầu hôn (Phần 1) 29/11/2017
Chương 97-2: Cầu hôn (Phần 2) 29/11/2017
Chương 98: Tư vị triền miên (Phần 1) 29/11/2017
Chương 98-2: Tư vị triền miên (Phần 2) 29/11/2017
Chương 99: Chuyển nhượng cổ phần 29/11/2017
Chương 100-1: Quỷ dị hôn thư (*). (Phần 1) 29/11/2017
Chương 100-2: Quỷ dị hôn thư. (Phần 2) 29/11/2017
Chương 101-1: Thân thế chân thật (Phần 1) 29/11/2017
Chương 101-2: Thân thế chân thật (Phần 2) 29/11/2017
Chương 102-1: Trao đổi thân thế (Phần 1) 29/11/2017
Chương 102-2: Trao đổi thân thế (Phần 2) 29/11/2017
Chương 103-1: Tình thế khó xử (Phần 1) 29/11/2017
Chương 103-2: Tình thế khó xử (Phần 2) 29/11/2017
Chương 103-3: Tình thế khó xử (Phần 3) 29/11/2017
Chương 105-1: Quản lý Lăng thị (Phần 1) 29/11/2017
Chương 105-2: Quản lý Lăng thị (Phần 2) 29/11/2017
Chương 106-1: Bất ngờ gặp mặt (Phần 1) 29/11/2017
Chương 106-2: Bất ngờ gặp mặt (Phần 2) 29/11/2017
Chương 107: Tối nay ở lại đi 29/11/2017
Chương 108: Quan hệ nguy hiểm (Phần 1) 29/11/2017
Chương 108-2: Quan hệ nguy hiểm (Phần 2) 29/11/2017
Chương 109-1: Trừng phạt (Phần 1) 29/11/2017
Chương 109-2: Trừng phạt (Phần 2) 29/11/2017
Chương 110-1: Rượu vào lời ra (Phần 1) 29/11/2017
Chương 110-2: Rượu vào lời ra (Phần 2) 29/11/2017
Chương 111: Chất vấn 29/11/2017
Chương 112: Lựa chọn 29/11/2017
Chương 113: Không nhượng bộ 29/11/2017
Chương 114: Đấu trí (Phần 1) 29/11/2017
Chương 114-2: Đấu trí (Phần 2) 29/11/2017
Chương 115-1: Cạm bẫy (Phần 1) 29/11/2017
Chương 115-2: Cạm bẫy (Phần 2) 29/11/2017
Chương 116-1: Tai họa (Phần 1) 29/11/2017
Chương 116-2: Tai họa (Phần 2) 29/11/2017
Chương 117: Gài bẫy (Phần 1) 29/11/2017
Chương 117-2: Gài bẫy (Phần 2) 29/11/2017
Chương 118-1: Chúng ta kết hôn đi (Phần 1) 29/11/2017
Chương 118-2: Chúng ta kết hôn đi (Phần 2) 29/11/2017
Chương 119-1: Không thể kiềm chế (Phần 1) 29/11/2017
Chương 119-2: Không thể kiềm chế (Phần 2) 29/11/2017
Chương 120: Bí mật nhà họ Cố 29/11/2017
Chương 121-1: Dò hỏi (Phần 1) 29/11/2017
Chương 121-2: Dò hỏi (Phần 2) 29/11/2017

Comments